Regels voor kamerverhuurpanden

Wanneer is er sprake van kamerverhuur? 

We spreken van kamerverhuur wanneer een woning door ten minste drie personen wordt bewoond die samen geen huishouden vormen. De keuken, badkamer en/of toilet wordt daarnaast gedeeld met medebewoners.

Wanneer mag er kamerverhuur in een pand plaatsvinden? 

In een woning mag alleen kamerverhuur plaatsvinden als:

  1. Hiervoor een vergunning is verleend; 
  2. Er in het pand al voor 24 december 2016 kamers werden verhuurd en de kamerverhuur niet langer dan 1 jaar is onderbroken. Dit noemen we bestaande kamerverhuurpanden. 

De woningen waar op dit moment kamerverhuur is toegestaan staan op de kaart ‘Legale kamerverhuurpanden in Enschede’. Nieuwe kamerverhuurpanden kunnen alleen worden toegevoegd als hiervoor een vergunning wordt verleend.

Welke regels gelden voor nieuwe kamerverhuurpanden?

In 2021 zijn nieuwe (beleids-)regels gemaakt voor het toestaan van nieuwe kamerverhuurpanden. Met deze nieuwe regels reguleren we de spreiding van kamerverhuur over de stad en stimuleren we de kwaliteit van de kamerverhuurpanden.

Het bestemmingsplan ‘Onzelfstandige bewoning’ Enschede’ regelt dat voor kamerverhuur een omgevingsvergunning is vereist. Om een omgevingsvergunning te krijgen moet worden voldaan aan de voorwaarden uit het bestemmingsplan, bijbehorende beleidsregel ‘Onzelfstandige bewoning Enschede 2021 en het voorbereidingsbesluit ‘Onzelfstandige Bewoning Enschede’’. We onderzoeken ook of er in de omgeving van het nieuwe kamerverhuurpand genoeg parkeerruimte is. Dat doen we door te toetsen aan de Nota Parkeernormen 2017.  

Vraag en antwoord

Mijn kind gaat studeren, ik wil graag een huis kopen en hier kamers verhuren, mag dat?

Als uw kind daar met ten minste twee anderen gaat wonen, dan is er sprake van kamerverhuur en gelden dezelfde regels. Het is dus belangrijk om eerst te onderzoeken of het mogelijk is om een omgevingsvergunning te verkrijgen, voordat het huis aangekocht wordt.  

Hoe is brandveiligheid geregeld in een kamerverhuurpand?

In het Bouwbesluit 2012 staat beschreven dat de eigenaar van een pand zelf verantwoordelijk is voor de brandveiligheid van een pand. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van brandblussers en rookmelders. Ook moet er een melding brandveilig gebruik gedaan worden bij meer dan 4 verhuurde kamers. Lees het ‘Infoblad Kamergewijze verhuur Bouwbesluit 2012’ voor alle informatie. 

Wat is het verschil tussen kamerverhuur en appartementen of studio's? 

In een appartement of een studio heeft de bewoner een eigen keuken, badkamer en voordeur. Dit is niet het geval bij kamerverhuur. Als een vergunning wordt aangevraagd voor een nieuw kamerverhuurpand houden wij wel rekening met de aanwezigheid van appartementen of studio’s in de directe omgeving.