Vergunningen voor kamerverhuur

Als u in een pand kamers wil verhuren, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning kunt u aanvragen bij de Gemeente Enschede. Hier zijn kosten aan verbonden. Deze kosten worden ook in rekening gebracht als de aanvraag wordt geweigerd. De actuele hoogte van de kosten vindt u in de legesverordening

Een vergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Dit is een landelijk loket. Via dit loket komt uw aanvraag terecht bij de Gemeente Enschede. 

Let op: als u een conceptaanvraag of een omgevingsvergunning voor kamerverhuur wilt aanvragen moet u in het Omgevingsloket op het tabblad ‘Werkzaamheden’ kiezen voor de optie ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en vervolgens aangeven dat uw plan in strijd met het bestemmingsplan is.

Een conceptaanvraag indienen

Wanneer u twijfelt of uw plan goedgekeurd gaat worden, kunt u een ‘conceptaanvraag omgevingsvergunning’ indienen. De actuele kosten voor een vooroverleg vindt u in de legesverordening

De indieningseisen

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of het indienen van een conceptaanvraag voor een kamerverhuurpand moeten de volgende bijlagen worden ingediend: 

  • Plattegrondtekening, bij voorkeur schaal 1:100, van alle verdiepingen waarin de gebruiksfunctie en gebruiksoppervlakte van alle ruimtes zijn aangegeven en waarop alle (privé)kamers zijn genummerd en de totale gebruiksoppervlakte per bouwlaag is aangegeven.
  • Plattegrondtekening van het perceel, inclusief eventuele buitenberging met het gebruiksoppervlakte. 

De toetsingseisen

De precieze toetsingseisen vindt u op de pagina regels voor kamerverhuur

De vergunningprocedure

Op omgevingsloket.nl staat hoe de procedure werkt en hoe lang deze duurt. 

Vraag en antwoord

Waarom moet ik ook betalen voor een vergunningsaanvraag als deze niet wordt verleend? 

Omdat u betaalt voor de werkzaamheden die het behandelen van een aanvraag met zich meebrengen, ongeacht de uitkomst van de aanvraag. Dit is zo beschreven in de Legesverordening 2021. 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een verleende vergunning? 

U kunt bezwaar maken tegen een verleende vergunning door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan binnen zes weken na datum van de beslissing. Hoe u bezwaar kunt maken leest u op de pagina 'bezwaarschrift'. Het is niet mogelijk anoniem bezwaar te maken. 

Waarom kan ik pas bezwaar indienen als de vergunning al is verleend? 

Omdat dit zo staat beschreven in de wet. Zolang de vergunning aanvraag nog niet is afgehandeld, is nog niet duidelijk wat het besluit zal zijn. 

Welke vergunningen zijn er onlangs verleend?

Verleende vergunningen worden bekend gemaakt in de Huis aan Huis.