Kinderboerderijen

Enschede heeft drie kinderboerderijen: Noord, De Wesseler en Het Wooldrik. U bent van harte welkom! Vanwege het Corona-virus zijn er nu speciale openingstijden en regels.

Openingstijden

Voor alle kinderboerderijen: het gehele jaar geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 -16.00 uur. In de weekenden zijn de kinderboerderijen gesloten. Dit is minder dan normaal, in verband met het Corona-virus. Ook is er een maximum aantal bezoekers:

Stichting Kinderboerderij Noord: maximaal 24 gezinnen
Kinderboerderij de Wesseler: maximaal 15 bezoekers
Kinderboerderij ‘t Wooldrik maximaal 15 bezoekers

Bij drukte wordt de poort gesloten. Wilt u met een groep of klas komen? Maak dan een afspraak met de beheerder voor een bezoek buiten de openingstijden.

Regels rond Corona

Dit zijn de regels om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen:

 • Houd 1,5 m afstand tot elkaar
 • Zoek rustige plekken, vermijd drukte
 • U mag helaas maar 1 uur op de boerderij blijven.
 • Er mag niets worden gegeten of gedronken op de boerderij
 • Er worden ook geen consumpties verkocht
 • De toiletten zijn voor publiek gesloten
 • Was uw handen met water en zeep, bij aankomst en vertrek
 • Heeft u gezondheidsklachten (koorts, griep,- en/of verkoudheidsklachten), kom dan niet op de boerderij
 • Volg aanwijzingen van onze medewerkers

Over de kinderboerderijen

Elke kinderboerderij heeft 80.000 bezoekers per jaar! De kinderboerderijen drijven op het enthousiasme en de inzet van vrijwilligers en medewerkers vanuit diverse regelingen. De entree van de kinderboerderijen is gratis.
De kinderboerderijen hebben vele functies: op sociaal cultureel gebied (gelegenheid voor ontmoeting en sociale contacten, meehelpen met werkzaamheden, integratie, na-schoolse jeugdopvang enz.), natuureducatie (omgang met en verzorging van dieren, iets leren over de natuur, dierenwelzijn), en recreatie (ontspanning, gezelligheid, buiten - en binnenactiviteiten).
Voor de basisscholen, voor kinderen op de woensdagmiddag en via thema-activiteiten bijv. schaapscheren, wordt in samenwerking met de afdeling NatuurEducatie door de Enschedese kinderboerderijen ieder jaar weer een gevarieerd educatief programma samengesteld.

Contact

Stichting Kinderboerderij Noord
Vanekerbeekweg 15 ('t Vaneker)
7524 PE Enschede
telefoon: 053 - 433 53 48
 

Kinderboerderij De Wesseler
Wesselerweg 15A (Wesselerbrinkpark)
7544 RP Enschede
telefoon: 053 - 477 07 23
 

Stichting Kinderboerderij Het Wooldrik
Lorentzlaan 22 (Wooldrikspark)
7535 CK Enschede
telefoon: 053 - 432 29 32

De afdeling NatuurEducatie

De afdeling NatuurEducatie van de gemeente Enschede stimuleert mensen om zorgzaam en bewust om te gaan met natuur en milieu; ook in hun eigen stadswijk, school, straat en woonomgeving.
‘Vlinders kijken, kleine beestjes zoeken, lekker buiten in de natuur ravotten'. Een persoonlijke beleving van de natuur voor jong en oud draagt bij aan een milieubewuste houding in het dagelijks leven. De afdeling NatuurEducatie biedt mogelijkheden om hiervoor kennis en vaardigheden op te doen en toe te passen. Dit gebeurt op de basisscholen, in de stadsdelen, op kinderboerderijen, in het A. Ledeboerpark, in bezoekerscentrum Het Lammerinkswönner of gewoon rond eigen huis en tuin!

De afdeling NatuurEducatie houdt zich bezig met:

 • Natuur/ milieu-educatie voor het basisonderwijs (lesmateriaal, natuur-activiteiten);
 • Natuur/ milieu-educatie voor bezoekers van het A. Ledeboerpark/ landgoed Het Wageler (bezoekerscentrum, tentoonstelingen, wandelroutes);
 • Natuur/ milieu-educatie voor burgers in de stadsdelen (ecologische en multiculturele projecten, schooltuinen);
 • Beheer van het A. Ledeboerpark en landgoed Het Wageler (onderhoud, natuur-educatieve voorzieningen);
 • Ondersteuning aan de Enschedese kinderboerderijen (educatieve schoolprojecten, themadagen voor kinderen).