Kinderboerderijen

In Enschede zijn 3 kinderboerderijen die gelegen zijn in de diverse stadsdelen. Elke kinderboerderij heeft 80.000 bezoekers per jaar! De kinderboerderijen zijn het gehele jaar 7 dagen per week geopend en drijven op het enthousiasme en de inzet van vrijwilligers en medewerkers vanuit diverse regelingen.
De kinderboerderijen hebben vele functies: op sociaal cultureel gebied (gelegenheid voor ontmoeting en sociale contacten, meehelpen met werkzaamheden, integratie, na-schoolse jeugdopvang enz.), natuureducatie (omgang met en verzorging van dieren, iets leren over de natuur, dierenwelzijn), en recreatie (ontspanning, gezelligheid, buiten - en binnenactiviteiten).
Voor de basisscholen, voor kinderen op de woensdagmiddag en via thema-activiteiten bijv. schaapscheren, wordt in samenwerking met de afdeling NatuurEducatie door de Enschedese kinderboerderijen ieder jaar weer een gevarieerd educatief programma samengesteld.

Stichting Kinderboerderij Noord
Vanekerbeekweg 15 ('t Vaneker)
7524 PE Enschede
telefoon: 053 - 433 53 48
Openingstijden: Elke dag van 8.00 - 16.30 uur open ('s winters van 8.30 - 16.00 uur).
Entree: gratis

Kinderboerderij De Wesseler
Wesselerweg 15A (Wesselerbrinkpark)
7544 RP Enschede
telefoon: 053 - 477 07 23
Openingstijden: Elke dag van 8.00 - 16.30 uur open
Entree: gratis

Stichting Kinderboerderij Het Wooldrik
Lorentzlaan 22 (Wooldrikspark)
7535 CK Enschede
telefoon: 053 - 432 29 32
Openingstijden: Elke dag van 8.00 - 16.30 uur
Entree: gratis

De afdeling NatuurEducatie

De afdeling NatuurEducatie van de gemeente Enschede stimuleert mensen om zorgzaam en bewust om te gaan met natuur en milieu; ook in hun eigen stadswijk, school, straat en woonomgeving.
‘Vlinders kijken, kleine beestjes zoeken, lekker buiten in de natuur ravotten'. Een persoonlijke beleving van de natuur voor jong en oud draagt bij aan een milieubewuste houding in het dagelijks leven. De afdeling NatuurEducatie biedt mogelijkheden om hiervoor kennis en vaardigheden op te doen en toe te passen. Dit gebeurt op de basisscholen, in de stadsdelen, op kinderboerderijen, in het A. Ledeboerpark, in bezoekerscentrum Het Lammerinkswönner of gewoon rond eigen huis en tuin!

De afdeling NatuurEducatie houdt zich bezig met:

  • Natuur/ milieu-educatie voor het basisonderwijs (lesmateriaal, natuur-activiteiten);
  • Natuur/ milieu-educatie voor bezoekers van het A. Ledeboerpark/ landgoed Het Wageler (bezoekerscentrum, tentoonstelingen, wandelroutes);
  • Natuur/ milieu-educatie voor burgers in de stadsdelen (ecologische en multiculturele projecten, schooltuinen);
  • Beheer van het A. Ledeboerpark en landgoed Het Wageler (onderhoud, natuur-educatieve voorzieningen);
  • Ondersteuning aan de Enschedese kinderboerderijen (educatieve schoolprojecten, themadagen voor kinderen).