Onbewoonbaarverklaring

Een onbewoonbaarverklaring wordt gegeven als een woning of woonwagen ongeschikt is voor bewoning. Bij het afgeven van een onbewoonbaarverklaring is bepaald dat de woning of de woonwagen niet meer door het treffen van voorzieningen in bewoonbare staat kan worden gebracht. Dit alles is bepaald in de woningwet. De onbewoonbaarverklaring wordt afgegeven door Burgemeester en Wethouders, nadat de inspecteur Volkshuisvesting hierover gehoord is.

Wat zijn mijn rechten en plichten?
Tegen de onbewoonbaarverklaring staat de mogelijkheid van bezwaar en beroep open. Deze mogelijkheden worden vermeld in de verklaring zelf. Een beslissing tot onbewoonbaarverklaring omvat tevens een bevel tot ontruiming van die woning of woonwagen. De termijn hiervoor wordt door het College bepaald, maar is ten hoogste zes maanden na de dag waarop de beslissing tot onbewoonbaarverklaring van kracht is geworden.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.