Recht van erfpacht

Erfpachtrecht is het zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid heeft een ander zijn onroerende zaak te houden en te gebruiken. Het recht dient betrekking te hebben op een onroerend goed. De erfpachter dient genot van de in erfpacht verkregen zaak te hebben (indien geen genot dan geen erfpachtrecht, maar mogelijk wel van hypotheek).
Afspraken over de duur van het recht zijn van aanvullend recht.

Om na te gaan of er op uw perceel erfpacht rust kunt u contact opnemen met het Rijkskadaster in Zwolle. Aan het verkrijgen van deze informatie zijn wel kosten verbonden. Het kadaster en de openbare registers zijn gevestigd aan de Hanzelaan 310, 8017 JK Zwolle. Voor informatie uit het kadastrale register kunt u ook bellen. Het telefoonnummer is 038 - 469 56 66.