Recht van opstal

Recht van opstal is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander, gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Een recht van opstal krijgt u door de afspraak om met toestemming van de eigenaar op, boven of in diens grond iets in eigendom te hebben. Dit recht wordt bij de notaris schriftelijk vastgelegd en wordt ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers van het Kadaster.

Om na te gaan of er recht van opstal op uw perceel rust kunt u contact opnemen met het Rijkskadaster in Zwolle. Aan het verkrijgen van deze informatie zijn wel kosten verbonden. Het kadaster en de openbare registers is gevestigd: Hanzelaan 310, 8017 JK Zwolle. Voor informatie uit het kadastrale register kunt u bellen: 038 - 469 56 66.