Speelplekken openbare ruimte

In de openbare ruimte in Enschede is een groot aantal speelplekken ingericht.

Het beleid voor deze speelplekken is in Enschede door het college van Burgemeester en Wethouders centraal vastgesteld in 2002. Het belangrijkste uitgangspunt hiervan is:

  • Het aantal kinderen is bepalend voor het aantal speelplekken.

Hoe gaat het in zijn werk?
Jaarlijks wordt er een budget vastgesteld wat verdeeld wordt over de verschillende stadsdelen. Per stadsdeel wordt het geld verdeeld op basis van het aantal kinderen.
In wijken waar in verhouding tot het aantal kinderen teveel speelplekken aanwezig zijn, bijvoorbeeld Enschede Zuid, zullen speelplekken moeten worden opgeheven.
Het Stadsdeelbeheer is verantwoordelijk voor deze speelplekken en dus de uitvoering van het beleid.

Voor informatie en of klachten over de volgende onderwerpen:

  • Herstel van gebreken aan speeltoestellen
  • Onderhoud van de speelplekken
  • Het aanleggen van nieuwe speelplekken
  • Vernielingen en andere vormen van vandalisme
  • Overlastsituaties
  • Het al dan niet handhaven van een speelplek in de toekomst
  • Maar ook....... wensen en ideeën over de inrichting van speelplekken!

Kun u contact opnemen met de gemeente via 'Meldingen of klachten over de openbare ruimte' of bellen met 053 - 481 76 00.