Tijdelijke verhuur

Leegstand, vergunning voor tijdelijke verhuur
Een leegstandvergunning maakt het mogelijk uw leegstaande huis of gebouw tijdelijk te verhuren. Dit is geregeld in de Leegstandwet. Een groot deel van de huurbescherming uit het Burgerlijk Wetboek is dan niet van toepassing. Het huis moet wel voldoen aan de categorieën woonruimte die op grond van de Leegstandwet tijdelijk kunnen worden verhuurd (zie ‘Voorwaarden’).

Hoe gaat het in het werk?
U vraagt een leegstandvergunning aan door het digitale aanvraagformulier (zie ‘Online regelen’) in te vullen en in te dienen. Vanaf 1 januari 2016 worden alleen aanvragen die op deze wijze zijn ingediend door ons in behandeling genomen. Het indienen op een andere wijze is niet mogelijk.

Ik wil een leegstandvergunning aanvragen

Ik wil een leegstandvergunning voor bedrijven aanvragen (eherkenning)

inloggen met eHerkenning
eHerkenning regelt dat bedrijven zich digitaal kunnen identificeren wanneer ze online zaken regelen met de overheid. Dat doet eHerkenning op een efficiënte, betrouwbare en eenvoudige manier. De overheid weet dankzij eHerkenning met welk bedrijf ze te maken heeft en of medewerkers gemachtigd zijn om namens het bedrijf te handelen.
Om als bedrijf zaken digitaal te regelen met de gemeente Enschede  heeft u eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. U kunt een eHerkenningsmiddel aanvragen bij een erkende leverancier. Meer informatie over eHerkenning en een aanvraagformulier voor eHerkenning is te vinden op de website: www.eherkenning.nl.

Houdt u er rekening mee dat het niet in alle gevallen mogelijk is een verlenging aan te vragen (zie ‘Bijzonderheden’).Verhuurt u ook andere woonruimte op grond van de leegstandwet? Dan dient u bij de aanvraag een digitale kopie van de hiervoor verleende leegstandvergunning(-en) toe te voegen. Bij het aanvragen van een verlenging is dit niet nodig.

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn kosten (leges) verschuldigd. U betaalt deze leges via iDEAL bij het indienen van het digitale aanvraagformulier. De hoogte van de leges bedraagt € 133,85.

Welke gebouwen / woonruimten kunnen in aanmerking komen voor een leegstandvergunning?

  1. Woonruimte in een gebouw (woningen of kamers in bijvoorbeeld een kantoor, school of ziekenhuis/tehuis);
  2. Woonruimte in een te koop staande woning die:
    - nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning);
    - in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan, door de eigenaar bewoond is geweest;
    - in de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan maar 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest;
  3. Woonruimte in een huurwoning die gesloopt of gerenoveerd gaat worden.

 Hoeveel woonruimtes mag ik als particulier tegelijk tijdelijk verhuren?
U mag, als particulier, maximaal 2 woonruimtes tegelijk tijdelijk verhuren.

Voorwaarden huurovereenkomst
Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet zijn een aantal huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing, zoals bijvoorbeeld bepalingen met betrekking tot het opzeggen van de huurovereenkomst door de verhuurder.

Er zijn uiteraard wel een aantal voorwaarden waaraan de verhuurder bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet moet voldoen (artikel 16 van deze wet). Zo moet de huurovereenkomst voor ten minste zes maanden worden aangegaan en geldt een opzegtermijn van minimaal drie maanden voor de verhuurder. Voor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand.

De eigenaar van een voor de verkoop bestemde woning is vrij om de hoogte van de huur vast te stellen. In de andere twee situaties is de hoogte van de huur niet onbeperkt, in de vergunning staat de maximale huurprijs.

De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Als een verlenging van de vergunning is aangevraagd en nog geen beslissing is genomen, loopt de huurovereenkomst door.

Regelgeving leegstandvergunning

Hoe lang is mijn vergunning geldig?

Type woning/gebouw Geldigheidsduur Verlengingsmogelijkheden
Een leegstaande woning bestemd voor verkoop Max. 5 jaar Nee
Een huurwoning die gesloopt / gerenoveerd gaat worden Eerste vergunning 2 jaar, deze kan max. 5 keer worden verlengd met 1 jaar. Ja
Een gebouw waarvoor een omgevingsvergunning is verleend voor het gebruik in strijd met het bestemmingsplan Max. 10 jaar Nee
Een gebouw waarvoor geen omgevingsvergunning is verleend voor het gebruik in strijd met het bestemmingsplan Eerste vergunning 2 jaar, deze kan max. 8 keer worden verlengd met 1 jaar. Ja

Wanneer moet ik de verlenging aanvragen?
Een eventuele verlenging van de vergunning moet aangevraagd worden voordat de huidige vergunning is verlopen.