Woonkostentoeslag Bijzondere bijstand

Huurwoning

Als u een hoge huur heeft, dan kunt u van de Belastingdienst Toeslagen voor huurwoningen een huurtoeslag ontvangen. De hoogte van deze toeslag hangt af van uw inkomen en de hoogte van uw huur. Er wordt geen huurtoeslag verstrekt voor woningen met een netto huur boven een bepaalde grens: de huurtoeslaggrens.

Eigen woning

Als u elke maand voor uw eigen woning een hoog bedrag voor uw hypotheek betaalt, kunt u een aanvraag voor een woonkosten indienen bij de gemeente. Ook hiervoor geldt dezelfde grens als bij een huurwoning. Op basis van uw inkomsten en vermogen berekenen we welk bedrag u zelf kunt betalen en hoeveel woonkostentoeslag u krijgt.

Huurtoeslaggrenzen

Het ministerie van VROM bepaalt elk jaar met ingang van 1 januari de nieuwe bedragen voor de huurtoeslaggrens. De actuele bedragen vindt u op www.toeslagen.nl.

Huur en hypotheek boven de grens huurtoeslag

Als uw huur of hypotheek hoger is dan de huurtoeslaggrens kan de gemeente in bijzondere situaties tijdelijk maar maximaal voor 1 jaar een woonkostentoeslag via de bijzondere bijstand toekennen. Dit geldt voor zowel een huurwoning als voor een eigen woning. Als de aanvraag wordt toegekend moet u wel op zoek naar een andere goedkopere woning en deze aanvaarden.