Woonkostenvergoeding BB

Huurwoning

Als u hoge woonlasten heeft, dan kunt u van de Belastingdienst Toeslagen voor huurwoningen een huurtoeslag ontvangen. De hoogte van deze toeslag hangt af van uw inkomen. Er wordt geen huurtoeslag verstrekt voor woningen met een netto huur boven een bepaalde grens: de huurtoeslaggrens.

Eigen woning

Voor hoge woonlasten voor uw eigen woning kunt u voor een woonkostenvergoeding een beroep doen op bijzondere bijstand bij de gemeente. Ook hiervoor geldt dezelfde grens. Aan de hand van uw inkomsten en vermogen wordt berekend welke woonlasten u zelf van uw inkomen kunt betalen.

Huurtoeslaggrenzen

Het ministerie van VROM bepaalt elk jaar met ingang van 1 januari de nieuwe huurtoeslaggrenzen. Voor de actuele huurtoeslaggrenzen kunt u terecht op www.toeslagen.nl (Belastingdienst).

Woonlasten huurwoning en eigen woning boven grens huurtoeslag

Voor woonlasten boven de grens van de huurtoeslag kan in bijzondere situaties tijdelijk maximaal voor 1 jaar een woonkostenvergoeding bijzondere bijstand verstrekt worden. Dit geldt zowel voor een huurwoning als voor een eigen woning. U zult dan wel een andere goedkopere woning moeten zoeken en aanvaarden.

U kunt een woonkostenvergoeding aanvragen bij de gemeente. Voor informatie en afspraken kunt u bellen met 053 - 4817800. Het adres en de openingstijden kunt u hier vinden.

Wie komt in aanmerking voor woonkostenvergoeding

Als uw netto huur (woonlasten) boven de grens van de huurtoeslag ligt, kunt u geen huurtoeslag krijgen. Wanneer u door een plotselinge terugval in inkomsten deze hogere huur niet meer kunt betalen, komt u in aanmerking voor een woonkostenvergoeding. Dat kan maximaal gedurende 1 jaar. En u zult een goedkopere woning moeten zoeken en aanvaarden.

Als u een eigen huis bewoont, hebt u geen recht op huurtoeslag. U kunt in aanmerking komen voor woonkostenvergoeding, als uw inkomen ongeveer gelijk is aan het minimuminkomen en uw woonkosten boven de grenzen van de huurtoeslag liggen. Als uw netto woonkosten hoger zijn dan de grens van de huurtoeslag, dan kunt u in uitzonderingsgevallen toch een woonkostenvergoeding krijgen. Dat kan maximaal gedurende 1 jaar. Voorwaarde is dat u gaat verhuizen naar een goedkopere woning.

Wat zijn netto woonlasten

Van een huurwoning zijn de netto woonlasten: de huur die u aan uw verhuurder betaalt exclusief de servicekosten. De kosten van gas, water en elektra tellen niet mee. Een aantal andere servicekosten tellen wél mee.

Van een eigen woning zijn de netto woonlasten: hypotheekrente (niet de aflossing), de onroerendezaakbelasting (te betalen als eigenaar), premie brand-/ opstalverzekering, waterschapslasten, erfpachtcanon en een bepaald bedrag voor groot en klein onderhoud.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over de dienstverlening of de manier waarop u behandeld bent door een medewerker van de gemeente? Dan willen we dit graag weten. U kunt uw klacht dan indienen bij de Klachtencommissaris.

Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U moet dit binnen zes weken na de datum van de beslissing doen. Hoe u dat moet doen leest u op de pagina Bezwaarschrift indienen.