Woonkostenvergoeding BB

Huurwoning

Als u hoge woonlasten heeft, dan kunt u van de Belastingdienst Toeslagen voor huurwoningen een huurtoeslag ontvangen. De hoogte van deze toeslag hangt af van uw inkomen. Er wordt geen huurtoeslag verstrekt voor woningen met een netto huur boven een bepaalde grens: de huurtoeslaggrens.

Eigen woning

Voor hoge woonlasten voor uw eigen woning kunt u voor een woonkostenvergoeding een beroep doen op bijzondere bijstand bij de gemeente. Ook hiervoor geldt dezelfde grens. Aan de hand van uw inkomsten en vermogen wordt berekend welke woonlasten u zelf van uw inkomen kunt betalen.

Huurtoeslaggrenzen

Het ministerie van VROM bepaalt elk jaar met ingang van 1 januari de nieuwe huurtoeslaggrenzen. Voor de actuele huurtoeslaggrenzen kunt u terecht op www.toeslagen.nl (Belastingdienst).

Woonlasten huurwoning en eigen woning boven grens huurtoeslag

Voor woonlasten boven de grens van de huurtoeslag kan in bijzondere situaties tijdelijk maximaal voor 1 jaar een woonkostenvergoeding bijzondere bijstand verstrekt worden. Dit geldt zowel voor een huurwoning als voor een eigen woning. U zult dan wel een andere goedkopere woning moeten zoeken en aanvaarden.