Woonkostenvergoeding BB

Huurwoning

Als u hoge woonlasten heeft, dan kunt u van de Belastingdienst Toeslagen voor huurwoningen een huurtoeslag ontvangen. De hoogte van deze toeslag hangt af van uw inkomen. Er wordt geen huurtoeslag verstrekt voor woningen met een netto huur boven een bepaalde grens: de huurtoeslaggrens.

Eigen woning

Voor hoge woonlasten voor uw eigen woning kunt u voor een woonkostenvergoeding een beroep doen op bijzondere bijstand bij de gemeente. Ook hiervoor geldt dezelfde grens. Op basis van uw inkomsten en vermogen wordt berekend welke woonlasten u zelf kunt betalen.

Huurtoeslaggrenzen

Het ministerie van VROM bepaalt elk jaar met ingang van 1 januari de nieuwe huurtoeslaggrenzen. Voor de actuele huurtoeslaggrenzen kunt u terecht op www.toeslagen.nl (Belastingdienst).

Woonlasten huurwoning en eigen woning boven de grens huurtoeslag

Voor woonlasten boven de grens van de huurtoeslag kan de gemeente in bijzondere situaties tijdelijk maximaal voor 1 jaar een woonkostenvergoeding bijzondere bijstand verstrekt worden. Dit geldt zowel voor een huurwoning als voor een eigen woning. Als de aanvraag wordt toegekend moet u  dan wel een andere goedkopere woning  zoeken en aanvaarden.