Wonen en bouwen

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie voor als u wilt bouwen of verbouwen. Daarnaast onder meer ook informatie met betrekking tot (ver)huur en tot monumenten.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bevat regels die voor burgers, bedrijven en voor de gemeente zelf gelden

Bouwen: omgevingsvergunning

Voor bepaalde activiteiten op of rond uw perceel hebt u een vergunning nodig of moet u een melding doen.

Perceelgrenzen bij bouwen/verbouwen

Lees meer over de geldende regels rond perceelgrenzen.

Welstandsnota

In de welstandsnota staan de eisen die de gemeente stelt aan het uiterlijk en de plek van een gebouw.

Wonen voor ouderen

Informatie rondom wonen voor ouderen vindt u op regelhulp.nl

Woonkostenvergoeding BB

Bij hoge woonlasten kunt u een beroep doen op huurtoeslag of een woonkostenvergoeding.

Richting aan ruimte

U heeft een (bouw)plan. Bijvoorbeeld om  uw woning uit te bouwen, of om een kavel te bebouwen of voor een bedrijfspand. Of wilt u iets anders gaan doen met de functie van uw pand of grond. Bijvoorbeeld een schuur gaan gebruiken voor workshops.
Bij  het maken van dergelijke plannen moet u op een gegeven moment naar de gemeente. 
Deze webpagina helpt u bij het indienen van een bouwplan.