De aanwijzing van Vliegveld Twenthe als noodopvanglocatie was geen juridisch middel

14 januari 2022

De Staatssecretaris bevestigde dat “de aanwijzingen naar gemeenten geen grondslag in de Nederlandse wet- en regelgeving hebben”.

Ze heeft de aanwijzing gebruikt om de noodsituatie in de opvang en huisvesting van asielzoekers te benadrukken. Het kabinet wilde voorkomen dat Nederland zich niet kon houden aan ondertekende verdagen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Vluchtelingenverdrag. We hadden de aanwijzing aan kunnen vechten via de rechter. Dat hebben we niet gedaan, omdat: 

1. Het Rijk ons in het uiterste geval alsnog kan ‘overrulen’. Daar is een ander instrument voor dan de aanwijzing. Dat zou de verhoudingen tussen Den Haag en Enschede erg slecht maken. 

2. We willen de tijd en energie steken in het meehelpen aan het oplossen van het probleem. Zo hoeft er in de toekomst hopelijk geen enkele gemeente meer aangewezen te worden.