Wat vond u van de communicatie over de noodopvang?

23 juni 2022

Vanaf december kwam er nogal wat op ons af. Zowel op u als betrokkene, als op ons als gemeente.

We willen daarom graag weten wat u van onze communicatie vond. Wilt u daar alvast over nadenken? We sturen u op een later moment een korte vragenlijst. Daarin komen zaken aan bod als:  
- Wat vond u van de informatiebijeenkomsten in december?  
- Wat vond u van het contact via de WhatsApp, telefoon en e-mail?  
- Wat vond u van de snelheid en de inhoud van onze informatie en reacties?  
- Wat vond u van onze website en nieuwsbrieven? 
- Hoe dacht u in december 2021 over de komst van een noodopvang, en hoe denkt u daar nu over?  
- Wat vond u goed aan onze communicatie, en welke verbeterpunten geeft u ons mee?