Woningcorporaties zetten zich in voor sociale samenhang in De Bothoven

01 december 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

De inwoners maken onze stad. Maar hoe leven deze inwoners met elkaar samen? Nodigt de wijk waarin je woont je uit om elkaar op te zoeken? Veel inwoners in De Bothoven huren een woning via één van de woningcorporaties. De Enschedese woningcorporaties kijken verder dan alleen het verhuren van een huis.

Vanuit de Stadsdeelagenda Centrum ligt voor dit jaar de focus op het vergroten van de sociale samenhang in De Bothoven.

Samenwerken

Verschillende professionals werken samen in de wijk om met de gemeente te kijken wat er beter zou kunnen. Met name de woningcorporaties zijn belangrijke partners. Zij hebben veel woningbezit in De Bothoven. Maar niet alleen een woning bepaalt het aangezicht van de wijk, ook de openbare ruimte is daarbij een belangrijke factor. En de openbare ruimte is in bezit van de gemeente.

Ontmoeting

Hoe je omgeving eruit ziet is van belang. Ook hoe inwoners met elkaar omgaan en samenleven. Dit gaat vaak hand in hand. Als er bijvoorbeeld een plan ligt om woningen te renoveren, zou het goed zijn om dan ook gelijk de omgeving van die woningen onder de loep te nemen. Groene plekken waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, draagt bij om de sociale samenhang in buurten en wijken te vergroten.

De straat op

Plannen worden niet alleen gemaakt vanachter het bureau, maar juist door de wijk in te gaan en te ontdekken. Vanuit verschillende invalshoeken, zoals bijvoorbeeld veiligheid, wordt de wijk tegen het licht gehouden. Zo kunnen onveilige plekken worden aangepakt, zodat de wijk veiliger wordt.  De medewerkers van de corporaties hebben veel contact met de bewoners in de wijk. Zij horen de wensen van de inwoners en dragen bij om de wijk aantrekkelijk te maken en te houden.

[Op de foto de medewerkers van de verschillende woningcorporaties: Dennis Baaijens (Ons Huis), Andreas Lubbers (Domijn), Jolanda Borggreve (WoonSTaP), Daniël Toenink (SJHT) en Wouter Hijlkema (De Woonplaats)]

De agenda van Centrum

Dit verhaal laat zien hoe mensen zich inzetten voor hun stadsdeel. En daarmee helpen om samen met de gemeente de actiepunten uit de Stadsdeelagenda’s 2023-2026 te realiseren.