Young Europe – beleef Europa op 5 oktober!

06 juli 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Doe mee aan het euregionale event “Young Europe” op 5 oktober!

Kruip in verschillende rollen en overtuig anderen van jouw standpunt tijdens het debat. Een mooie kans om aan de slag te gaan met actuele vraagstukken, jongeren uit Nederland en Duitsland te ontmoeten en meer te leren over de grensregio. Ook zal er een gastlezing zijn over de betekenis van de Vrede van Westfalen voor de driehoeksverhouding Nederland-Duitsland-Europa. Kortom: een veelzijdig programma! Meld je via het aanmeldformulier hieronder aan!

Wat gaan we precies doen?

Tijdens de middag gaan we aan de slag met een simulatiespel. Voor de thema’s onderwijs en duurzaamheid kruipen we in verschillende rollen: bijvoorbeeld die van de Europese Unie, de Nederlandse regering, de Duitse regering, inwoners en andere betrokkenen. Vanuit de rollen gaan we met elkaar in debat over een aantal stellingen. Wie overtuigt de ander van zijn standpunt?

Het evenement vindt plaats in de Raadzaal in Enschede in het kader van Die Tolle Woche. Dé week in Enschede die gaat over de samenwerking tussen Nederland en Duitsland. En in het kader van 375 jaar Vrede van Westfalen. 

Wat: Young Europe, een rollenspel
Voor wie: jongeren uit de Nederlands-Duitse grensregio tussen de 16 – 25 jaar

Waar: Raadzaal in Enschede
Hoelaat: ’s middags van 13:00 – 17:15 uur

Kosten: Geen. Inclusief lunch.

Aanmelden: Meld je aan via het

aanmeldformulier: klik hier!

Young Europe – Europa erleben am 5. Oktober!

Mach mit beim euregionalen Event „Young Europe“ am 5. Oktober! Schlüpfe in verschiedenen Rollen und überzeuge die anderen in der Debatte von deinem Standpunkt. Du bekommst die Chance, dich mit aktuellen Themen auseinanderzusetzen, junge Menschen aus Deutschland und den Niederlanden kennenzulernen und mehr über die Grenzregion zu erfahren.  Auf dem Programm steht auch ein Impulsvortrag über die Bedeutung der westfälischen Frieden für die Beziehungen zwischen den Niederlanden-Deutschland-Europa. Es wird ein spannender Nachmittag!
Melde dich über das Anmeldeformular unten an!

Was machen wir genau?

Am Nachmittag dürfen wir uns in einem Planspiel beweisen. Wir werden bei den Themen Unterricht und Nachhaltigkeit in unterschiedliche Rollen schlüpfen: die der Europäischen Union, der niederländischen Regierung, der deutschen Regierung, der Einwohner:innen und anderer Beteiligte. Ausgehend von diesen Rollen debattieren wir miteinander über einigen Vorschläge. Wer überzeugt die eine oder den anderen von ihrem/seinem Standpunkt?

Die Veranstaltung findet im Ratssaal in Enschede im Rahmen von ‘Die Tolle Woche’ statt. Die Woche in Enschede ist der Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und Deutschland gewidmet. Und im Rahmen des 375-jährigen Jubiläums des Westfälischen Friedens.

Was: Young Europe, ein Rollenspiel

Für wen: Jugendliche aus der deutsch-niederländischen Grenzregion zwischen 16 und 25 Jahren

Wo: Ratssaal in Enschede

Wann: am Nachmittag von 13:00 - 17:15

Kosten: Keine. Mit Lunch.

Anmelden: Melde dich über das Anmeldeformular an