Zienswijze op een ontwerp-bestemmingsplan

U kunt uw mening geven over een ontwerp-bestemmingsplan dat ter inzage ligt. Daarvoor dient u uw zienswijze in bij de gemeenteraad.

Voorstellen waarop u kunt reageren

De gemeente maakt onder andere bekend in de Huis aan Huis, wanneer een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt. In die bekendmaking staat ook de periode genoemd (dat is altijd een periode van 6 weken) waarbinnen een zienswijze kan worden ingediend.

Het indienen van een zienswijze kan op 3 manieren: digitaal, schriftelijk of mondeling. Lees hierover meer onder 'Aanvragen'. 

Met een zienswijze geeft u uw mening over het ontwerp-bestemmingsplan, bijvoorbeeld dat u het niet eens bent met een nieuwbouwproject dat in het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt. Bij het besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan houdt de gemeente rekening met de ingediende zienswijzen. Voor meer informatie over bestemmingsplannen en de procedure, zie Bestemmingsplan.

Aanvragen

Digitaal uw zienswijze indienen

Het is mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen. 

Wilt u dit doen als inwoner, kies dan de link hieronder.

Wilt u dit doen als ondernemer, kies dan onderstaande link.

Schriftelijk uw zienswijze indienen 

U kunt uw brief richten aan:

De gemeenteraad
Postbus 20 
7500 AA Enschede

Zet in uw brief:

  • Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan .... (naam bestemmingsplan)
  • Identificatienummer NL.IMRO ........... (nummer achter het adres in de advertentie)
  • Uw naam en adres
  • Uw handtekening

Mondeling uw zienswijze indienen

Als u mondeling uw zienswijze over een ontwerp-bestemmingsplan wilt indienen, stuur dan een mail naar vergunning@enschede.nl. Geef hierin duidelijk aan dat u een afspraak wilt maken voor het indienen van uw zienswijze en vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. Wij bellen u dan uiterlijk de volgende werkdag voor het maken van een afspraak.

Contact

Als u vragen heeft over de behandeling van uw zienswijze, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bestemmen en Vergunnen via telefoonnummer 14 053.