Zorg en welzijn

Als u als inwoner van Enschede informatie zoekt over welzijn, zorg of ondersteuning dan verwijzen wij u door naar Wijkteams Enschede. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Enschede en SMD Enschede.

Informatie voor professionals en zorgaanbieders is op deze pagina te vinden onder de titel Sociaal Domein.

Wijkteams Enschede

Er zijn in Enschede veel voorzieningen waar u gebruik van kunt maken als zelfstandig leven, wonen en werken (tijdelijk) niet lukt. Veel van deze mogelijkheden zijn vrij toegankelijk en in uw wijk of buurt te vinden via de Wijkwijzer. Als u hier niet verder mee komt of graag iemand wilt spreken, kunt u terecht bij Wijkteams Enschede. Iedere wijk heeft een eigen wijkteam.

U kunt bij Wijkteams Enschede terecht met vragen over bijvoorbeeld zelfstandig wonen, relaties, huiselijk geweld, geld, stress en gezondheid, opvoeden en opgroeien, vervoer, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het wijkteam denkt mee over wat u zelf of met hulp van uw omgeving kunt doen. Het wijkteam biedt ook ondersteuning of wijst u de weg naar de ondersteuning die past bij uw behoefte en situatie.

Sociaal Domein

De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk & inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg.

Transformatie Sociaal Domein in Enschede

Als professional/zorgaanbieder/verwijzer vindt u hier informatie over de transformatie ontwikkelingen van het Sociaal Domein in Enschede. Deze transformatie sluit aan bij de ambities die de gemeente Enschede in dit domein heeft: meer mensen aan het werk, meer talentontwikkeling, meer zelfredzaamheid en (daardoor) minder afhankelijkheid van zorg. Wijkteams Enschede zorgt voor de uitvoering van het beleid en is het aanspreekpunt voor de cliënten. Op de website Wijkteams Enschede vindt u meer informatie over de werkwijze van de wijkteams.