Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Zorg en welzijn

Als u als inwoner van Enschede informatie zoekt over welzijn, zorg of ondersteuning dan verwijzen wij u naar Wijkteams Enschede; een samenwerkingsverband tussen de gemeente Enschede en SMD Enschede. Bij Wijkteams Enschede kunt u terecht met vragen over bijvoorbeeld zelfstandig wonen, huiselijk geweld,  stress en gezondheid, opvoeden en opgroeien, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Hieronder vindt u de zes onderwerpen die het meest bezocht worden.

Informatie voor professionals en zorgaanbieders is onderaan deze pagina te vinden onder de titel Sociaal Domein.

Wmo

Informatie over hulp en zorg.

Wijkwijzer

Vind organisaties die u direct helpen.

Huishoudelijke hulp

Informatie en advies.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer aanvragen.

Mantelzorg

 Informatie voor mantelzorgers.

Werken bij Wijkteams

Vacatures SMD.

​​​​​​​Vrijwilligerswerk

Informatie over vrijwilligerswerk.

Sociaal Domein

De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk & inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg.

Transformatie Sociaal Domein in Enschede

Als professional/zorgaanbieder/verwijzer vindt u hier informatie over de transformatie ontwikkelingen van het Sociaal Domein in Enschede. Deze transformatie sluit aan bij de ambities die de gemeente Enschede in dit domein heeft: meer mensen aan het werk, meer talentontwikkeling, meer zelfredzaamheid en (daardoor) minder afhankelijkheid van zorg. Wijkteams Enschede zorgt voor de uitvoering van het beleid en is het aanspreekpunt voor de cliënten. Op de website Wijkteams Enschede vindt u meer informatie over de werkwijze van de wijkteams.