Zorg en welzijn

Als u als inwoner van Enschede informatie zoekt over welzijn, zorg of ondersteuning dan verwijzen wij u naar Wijkteams Enschede; een samenwerkingsverband tussen de gemeente Enschede en SMD Enschede. Bij Wijkteams Enschede kunt u terecht met vragen over bijvoorbeeld zelfstandig wonen, huiselijk geweld,  stress en gezondheid, opvoeden en opgroeien, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Hieronder vindt u de zes onderwerpen die het meest bezocht worden.

Informatie voor professionals en zorgaanbieders is onderaan deze pagina te vinden onder de titel Sociaal Domein.