Leerlingenvervoer

Moet uw kind ver reizen naar de dichtstbijzijnde geschikte school van uw keuze? Kan uw kind niet zelfstandig naar school reizen, omdat hij/zij een handicap heeft? Dan komt u misschien in aanmerking voor een vorm van leerlingenvervoer.

Kijk bij 'Voorwaarden’ of u misschien in aanmerking komt.

Kijk bij 'Aanvragen' hoe u een vorm van leerlingenvervoer kunt aanvragen.

Ouders en/of verzorgers blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het naar school gaan van hun kind. Voor veel kinderen is het, soms met hulp van hun ouders/verzorgers, geen probleem om op school te komen. De school ligt vaak op loop- of fietsafstand van huis of is zonder problemen met het openbaar vervoer te bereiken. Voor sommige kinderen is de situatie anders. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben, of naar een speciale school moeten die flink uit de buurt ligt. Als dat zo is kan de gemeente in bepaalde situaties u daarin ondersteunen door het reizen van uw kind naar school mogelijk te maken.

In de Verordening leerlingenvervoer gemeente Enschede 2017 (pdf) en de Wijzigingsverordening 2018 (pdf) staat hoe en onder welke voorwaarden leerlingenvervoer ingezet kan worden.  

Bij de toekenning van leerlingenvervoer gaan wij ervan uit dat een leerling zo zelfstandig mogelijk naar en van school reist. Leerlingenvervoer is er voor het reizen van huis naar school en terug. Het reizen naar andere opvangadressen, zoals de buitenschoolse opvang (BSO), valt niet onder het leerlingenvervoer.

Leerlingenvervoer aanvragen namens een instelling

Als u als hulpverlener (namens een instelling) leerlingenvervoer wilt aanvragen voor een leerling, kijk dan op de pagina Leerlingenvervoer aanvragen namens een instelling hoe u dat kunt doen.