Nieuwsoverzicht Sociaal Domein 053

Nibud Geldkrant voor alle Enschedeërs

Op woensdag 7 maart valt bij inwoners van Enschede de Nibud Geldkrant op de deurmat. In de geldkrant staat informatie over geldzaken, tips voor een gezonde financiële huishouding en welke hulp er mogelijk is als er problemen zijn.

Kom kijken in het Huis van Zelfredzaamheid bij TZA

Welke slimme oplossingen in de zorg zijn er waarmee u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen? Op 25 januari kunt u de nieuwste technische snufjes bekijken tijdens het Open Huis van de Twentse Zorgacademie in Enschede.

Start monitoring Wijkwelzijnswerk per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 gaan er twee wijkwelzijnspartijen in Enschede aan de slag. De Twentse Alliantie (samenwerkingsverband Alifa, Eurus en Visier) in de stadsdelen Noord, Oost en Centrum. En Sven (combinatie Radar Uitvoering en Participe) in de stadsdelen West en Zuid. Op die manier is er één wijkwelzijnspartner per stadsdeel voor meerdere jaren.

Automatische incasso Regiotaxi Brookhuis

Gebruikers van de Regiotaxi Brookhuis hebben de afgelopen dagen een brief ontvangen met het verzoek om een machtigingsformulier in te vullen voor 1 december.