Nieuwsoverzicht Sociaal Domein 053

Succesvolle pilot gezamenlijke overheidsdienstverlening op locatie

Sinds het voorjaar van 2018 zijn medewerkers van CAK, DUO, SVB, Juridisch Loket, UWV en gemeente Enschede een dag per week aanwezig in het Stadskantoor. Door samen te werken, worden inwoners met digitale of complexe problemen beter op weg geholpen.

Wijkteams Enschede bieden ondersteuning op vele fronten

Voor Enschedeërs die op wat voor manier dan ook moeite ondervinden om zelfstandig te wonen en te leven zijn er vele mogelijkheden die een uitkomst kunnen bieden. Veel van deze mogelijkheden zijn vrij toegankelijk in de wijk of de buurt. Bekijk daarvoor eens de Wijkwijzer van Enschede voor een overzicht. Als u hier niet verder mee komt of graag iemand wilt spreken, kunt u terecht bij de wijkteams.