Nieuwsoverzicht Sociaal Domein 053

Een belangrijk bericht van het CAK

Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeten een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,- per maand.

E-healthweek 2020

Op dinsdag 28 januari 2020 is er een informatiemarkt in het teken van de e-healthweek waarbij je kennis kan maken met zorgtechnologie.