Het nieuwe gezicht van Wijkteams Enschede

Voor de uitvoering van de nieuwe taken Wmo en Jeugdwet heeft de gemeente Enschede besloten te werken met wijkteams.

Hiervoor is ze een samenwerking aan te gaan het de SMD Enschede Haaksbergen en daaruit is Wijkteams Enschede ontstaan. Om de communicatie met inwoners vanuit één afzender te laten verlopen, is er een nieuwe huisstijl ontworpen. Oftewel: een nieuw gezicht van Wijkteams Enschede.
Wijkteams Enschede heeft nu ook een eigen website: www.wijkteamsenschede.nl.
Hier kunnen inwoners met een ondersteuningsvraag, maar ook mantelzorgers en vrijwilligers praktische informatie vinden. Het algemene mailadres is info@wijkteamsenschede.nl en het algemene telefoonnummer 053 – 4817900.

Voor professionals blijven de webpagina www.enschede.nl/sociaaldomein053 en de nieuwsbrief Sociaal Domein053 bestaan. Communicatie met gecontracteerde zorgaanbieders blijft via sociaal053@enschede.nl verlopen.