Onderzoek Kinderombudsman

19 mei 2016

De gemeente Enschede verleent medewerking aan een landelijk onderzoek van de Kinderombudsman naar de toegang en kwaliteit van de jeugdhulp.

De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat dit onderzoek wordt uitgevoerd. Rond 20 mei ontvangen daarom 500 ouders/jongeren uit Enschede een uitnodiging om deel te nemen aan een online enquête van de Kinderombudsman. De enquête gaat in op de vraag hoe jeugdigen en hun ouders de toegang en de kwaliteit van de jeugdhulp ervaren.

Het kan dus zijn dat uw cliënten hierover vragen stellen aan u of uw medewerkers.

Meer informatie over eerdere onderzoeken van de kinderombudsman vindt u op www.dekinderombudsman.nl