Kindpakket: alle kinderen moeten mee kunnen doen!

Alle kinderen in Enschede moeten mee kunnen doen aan leuke en belangrijke dingen

Alle kinderen in Enschede moeten mee kunnen doen aan leuke en belangrijke dingen. Bijvoorbeeld sporten, de schoolreis of muziekles. Ook als ouders hiervoor geen of te weinig geld hebben. In Enschede zijn veel organisaties die kinderen en hun ouders hierbij helpen. De organisaties en mogelijkheden voor hulp staan nu overzichtelijk op de nieuwe webpagina www.enschede.nl/kindpakket.

Op deze pagina staat informatie voor kinderen en hun ouders over de verschillende hulp die er mogelijk is. Zo worden voor het ene kind bijvoorbeeld de kosten voor lidmaatschap van een sportclub, muziek- of schilderles betaald. Voor een ander kind een nieuwe fiets of de kosten voor een schoolreisje. Daarnaast zijn er nog diverse andere ondersteuningsmogelijkheden die kinderen helpen om mee te doen. Van financiële bijdrage, gratis spullen tot leuke activiteiten.

Wanneer komt een kind voor hulp in aanmerking?

De meeste organisaties kijken naar het inkomen van de ouders. In veel gevallen komt een kind in aanmerking als het gezinsinkomen lager is dan 110% van het bijstandsniveau. Maar dit kan per organisatie verschillen. Ook het aanvragen van hulp kan per organisatie verschillen. Daarom verwijzen we per regeling door naar de organisatie die hierin ondersteunt.

Helpen als professional

Professionals kunnen helpen het Kindpakket bekend te maken bij ouders en/of kinderen. Bijvoorbeeld door in een persoonlijk gesprek te wijzen op de pagina www.enschede.nl/kindpakket. Of door informatie over het Kindpakket te delen met collega’s en op te nemen in eigen communicatiemiddelen zoals (nieuws)brieven of de website. Op deze webpagina, onder de knop ‘Enschedese kinderen helpen’, staat ook informatie om te gebruiken in eigen middelen zoals een nieuwsbrief of de website.