Wijkteams Enschede bieden trainingen en cursussen

De wijkteams geven verschillende trainingen en cursussen voor jong en oud en onder deskundige begeleiding. Deelnemers ontdekken hun eigen mogelijkheden en leren van en met anderen die te maken hebben met een zelfde soort situatie.

Er zijn trainingen en cursussen op het gebied van:

  • Opkomen voor jezelf
  • Sociale vaardigheden
  • Omgaan met een stoornis of beperking voor familie
  • Geweld en misbruik
  • Rouwverwerking
  • Schuldhulpverlening

Heeft u een cliënt die deel wil nemen aan een cursus? Wilt u hem/haar dan attenderen op het cursusaanbod van Wijkteams Enschede? Samen met de cliënt bekijken we of deze training ook bij zijn/haar situatie past.

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie over trainingen en cursussen van Wijkteams Enschede op www.wijkteamsenschede.nl. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar trainingen@wijkteamsenschede.nl.