Wijkteams als ingang

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Daarvoor is Wijkteams Enschede opgericht met negen wijkteams verdeeld over de stadsdelen. Inwoners kunnen bij de wijkteams terecht voor informatie en advies, ondersteuning bij vragen over zelfstandig leven met een beperking of chronische ziekte, psychosociale problemen, de opvoeding van kinderen, mantelzorg of ondersteuning voor hun kind. Wijkteams Enschede is een samenwerking van de gemeente Enschede en de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar www.wijkteamsenschede.nl. Op deze website vindt u meer informatie over de werkwijze van het wijkteam, met welke hulpvragen men bij de wijkteams terecht en waardevolle informatie voor uw eigen communicatie met cliënten. Denk hierbij aan veelgestelde vragen en antwoorden in de vorm van informatiekaarten en folders over diverse thema’s.