Actueel overzicht gecontracteerde zorgaanbieders

In onderstaande documenten is de actuele informatie te vinden van de zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten.

Jeugdzorg en Wmo-aanbieders

In de documenten ‘Zorgaanbieders WMO’ en ‘Zorgaanbieders Jeugd’ vindt u alleen de namen van deze gecontracteerde zorgaanbieders. 

Zorgaanbieders WMO (pdf).

Zorgaanbieders Jeugd (pdf).

Aanbieders levering hulpmiddelen en ondersteuning bij het huishouden

Overzicht leveranciers hulpmiddelen (pdf).

Aanbieders ondersteuning huishouden (pdf).