Actueel overzicht gecontracteerde zorgaanbieders

In onderstaande documenten is de actuele informatie te vinden van de zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten.

Jeugzorg en Wmo-aanbieders

In het document ‘Overzicht Jeugdzorgaanbieders voor verwijzers’ vindt u naast de zorgaanbieders ook de producten die ze aanbieden. Ga hiervoor in het vakje van de betreffende aanbieder staan en klik één keer. In de rechter kolom ziet u dan welke producten die organisatie aanbiedt.

BestandOverzicht Jeugdzorgaanbieders voor verwijzers 06-02-2020.xlsx
Voor meer informatie over de verschillende ondersteuningsbehoeften en dakjes kunt u terecht op de website samen14.nl.

In de documenten ‘Zorgaanbieders WMO’ en ‘Zorgaanbieders Jeugd’ vindt u alleen de namen van deze gecontracteerde zorgaanbieders. 

PDFZorgaanbieders WMO Enschede 06-02-2020.pdf

PDFZorgaanbieders Jeugd Enschede 06-2-2020.pdf

Aanbieders levering hulpmiddelen en ondersteuning bij het huishouden

PDFOverzicht-leveranciers-hulpmiddelen.pdf

PDFAanbieder Ondersteuning Huishouden 2018.pdf