Beleidsdocumenten

Onderstaand vindt u per domein de belangrijkste documenten.

Algemeen

PDFprotocol-calamiteiten-jeugdhulp-en-maatschappelijke-ondersteuning.pdf

PDFresultaten-onderzoek-resultaatgericht-werken-bij-maatwerkvoorzieningen.pdf

Domein Zorg

PDFoverzicht-aanbieders-ondersteuning-bij-het-huishouden-maart-2017.pdf

PDFoverzicht-leveranciers-hulpmiddelen-website.pdf

PDFbeleidsregels-pgb-moenjeugdwet--2017-definitief.pdf

PDFbesluit-maatschappelijkeondersteuning-2017-definitief.pdf

PDFtoelichting-besluit-maatschappelijkeondersteuning-2017-definitief.pdf

PDFverordening-maatschappelijkeondersteuning-2017-definitief.pdf

PDFtoelichting-verordening--maatschappelijkeondersteuning-2017-definitiefdocx.pdf

PDFgunning-inkooptraject-maatwerkvoorzieningen.pdf

Vragen over maatwerkvoorzieningen 0-100?

Bent u één van de gecontracteerde aanbieders op het gebied van maatwerkvoorzieningen 0-100? En heeft u vragen hierover, bijvoorbeeld over de toeleiding of werkafspraken? Kijk dan eerst op de website van Samen14 voor informatie en verschillende vragen en antwoorden van aanbieders. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar infosamen14@regiotwente.nl. Het antwoord op u ingestuurde vraag komt binnen vijf werkdagen op de website van Samen14 te staan. Op deze manier worden de vragen waar mogelijk centraal beantwoord en wordt informatie breed bekend gemaakt.

PDFbeleidsplan-invoering-wmo-2015.pdf

PDFpreadvies-wmo-beleidsplan-2015.pdfPDFnota-'Inrichting-en-sturing-Jeugdzorg-en-Wmo-vanaf-2015'-van-21-januari-2014.pdf

PDFkadernotitie-'integrale-dienstverlening-in-de-wijken'-van-2-juli-2013.pdf

PDFthemasessie-WMO-van-2-juli-2013.pdf

PDFmaatschappelijke-ondersteuning-in-Twente.-Iedereen-kan-meedoen.-Iedereen-doet-mee!-(streefbeeld-2017)-van-juni-2012.pdf

PDFvisie-meedoen-naar-vermogen.pdf

Domein Jeugd

PDFuitvoeringsbesluit-jeugdhulp-2017-definitief.pdf

PDFbeleidsregels-pgb-moenjeugdwet--2017-definitief.pdf

PDFverordening-jeugdhulp-2017-definitief.pdf

PDFsamenvatting-beleidsplan-jeugdhulp-2015-2018.pdf

PDFbekendmaking-beleidsplan-jeugdwet-van-21-juli-2014.pdf

PDFbeleidsplan-jeugdhulp-2015-2018.pdf

PDFnota-'Inrichting-en-sturing-Jeugdzorg-en-Wmo-vanaf-2015'-van-21-januari-2014.pdf

PDF'advies-positionering-regionale-jeugdzorgtaken-in-Twente'-van-januari-2014.pdf

PDFregionaal-Transitiearrangement-Jeugdzorg-Twente'-van-31-oktober-2013.pdf

PDFnotitie-'Samenwerken-aan-jeugdzorg-in-Twente'-van-20-juni-2013.pdf

PDFthemasessie-jeugdzorg-van-20-juni-2013.pdf

PDF'visie-&-uitgangspunten-Transitie-Jeugdzorg-gemeente-Enschede'-van-april-2013.pdf

PDFvisie-meedoen-naar-vermogen.pdf

PDFuitvoeringsagenda-jeugdhulp 02.09.2014.pdf

Domein Werk

PDFvisie-meedoen-naar-vermogen.pdf