Nieuw Enschedees Welzijn

Nieuw Enschedees welzijn staat voor de mate waarin inwoners zelf actief kunnen werken aan de (sociale) kwaliteit van hun woon- en leefomgeving. Simpel gezegd: zorgen dat mensen het zelf kunnen. Met Nieuw Enschedees Welzijn stimuleren, ondersteunen en versterken we samen met partners de inzet van inwoners op hun eigen woon- en leefomgeving. En daarmee vergroten we, waar nodig, de zelf- en samenredzaamheid van Enschedeërs.

Inzetten op Nieuw Enschedees Welzijn draagt bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet en er toe doet. We sluiten geen mensen uit wegens een belemmering, ouderdom, stoornis of beperking. We willen belemmeringen niet alleen individueel oplossen. Maar er als samenleving ook voor zorgen dat er geen belemmeringen meer zijn. Zo zorgen we voor elkaar en doet iedereen mee.

Vanaf 2018: Wijkwijzers in de stadsdelen

Informatie over voorzieningen in de buurt

Wie een vraag heeft over welzijn en zorg kan vanaf 2018 binnenlopen bij de Wijkwijzers. Stapsgewijs worden diverse inlooppunten ingericht in de stadsdelen. De Wijkwijzers komen op bestaande plekken, dichtbij inwoners, bijvoorbeeld in de speeltuin, sportkantine, huiskamer van de buurt, wijkcentrum of wijkservicecentrum.

“Vrijwilligers en professionals samen”
Vrijwilligers gaan samen met het professionele wijkwelzijnswerk zorgdragen voor de bemensing in samenwerking met Wijkteams Enschede, zodat snel geschakeld kan worden bij zorgvragen. Wethouder zorg en welzijn Jurgen van Houdt: “Op deze manier werken inwoners, gemeente en partnerorganisaties aan het meer bekend en toegankelijk maken van voorzieningen in de wijk. En dat zijn er heel veel! Mooi is ook dat activiteiten en initiatieven uit de wijk zo nog meer gedeeld kunnen worden. Dus vanaf 2018 kun je persoonlijk, maar ook digitaal en telefonisch terecht bij Wijkwijzer Enschede.”

In stadsdeel West zijn al dergelijke informatiepunten waarbij de ervaringen positief zijn. In de komende periode volgen er meer Wijkwijzers in de rest van de gemeente.

Nieuw Enschedees Welzijn

Nieuw Enschedees Welzijn en gaat uit van de energie van inwoners in de verschillende wijken en straten om hun eigen welzijn en die van hun mede-inwoners waar mogelijk te vergroten. De Nota-Nieuw-Enschedees-Welzijn-Richting-welzijnswerk-2017-2022 (pdf) geeft richting aan het welzijnswerk in de periode 2017–2022. 

Vragen?

Heeft u vragen over Nieuw Enschedees Welzijn? Stuur dan een e-mail naar welzijn053@enschede.nl.