Praat mee over nieuwe speerpunten voor de Wmo en Jeugdhulp

Als u of uw familie, partner of cliënt een zorgvraag heeft, weet u dan waar u terecht kunt? En hoe wordt u geholpen? Werken wijkteams en zorgaanbieders goed samen en wordt datgene bereikt wat nodig is? Welke punten of thema’s in de Wmo en Jeugdhulp zijn echt van belang de komende periode? Wat werkt goed en wat kan beter? Het antwoord op deze en andere vragen wordt vastgelegd in nieuwe speerpunten voor het Wmo en Jeugdhulp beleid.

Waarom nieuwe speerpunten?

We hebben de ambitie om in het Sociaal Domein nog meer integraal te werken. Daarom stellen we gezamenlijk (nieuwe of meer aangescherpte) speerpunten op voor de Wmo en Jeugdhulp.

Deze geven de komende periode richting aan de manier van handelen van inwoners, cliënten, zorgaanbieders en de gemeente. Die helpen bij het leggen van focus of het maken van keuzes. En die nog meer helpen bij de transformatie in het Sociaal Domein.

Hoe gaan we dit doen?

We doen dit volgens het Enschede Akkoord, samen met: inwoners, cliënten, belangengroepen, adviesraden, zorgaanbieders, wijkteams, partners, de gemeente en gemeenteraad. Om invulling te geven aan de speerpunten organiseren we in de periode t/m april 2019 verschillende momenten om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. 

We voeren het gesprek met zowel aanbieders of andere professionals die van doen hebben met de Wmo of Jeugdhulp als met cliënten en inwoners.

In gesprek met aanbieders of andere professionals die van doen hebben met de Wmo of Jeugdhulp

Bent u zorgprofessional, belangenbehartiger, cliëntvertegenwoordiger, wijkteammedewerker of medewerker van de gemeente? Dan vragen wij u om de digitale vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst vragen we om uw mening over een aantal belangrijke thema’s voor de Wmo en Jeugdhulp voor de komende periode.

Wilt u eerst meer achtergrondinformatie over hoe de zorg in Enschede geregeld is? Kijk dan onder het kopje ‘Meer informatie’.

Bent u ontvanger van de ondersteuning?

Bent u cliënt, mantelzorger of familielid van een cliënt? Stuur dan een e-mail naar sociaal053@enschede.nl. U ontvangt dan een andere vragenlijst, waarbij ook telefonisch contact of hulp mogelijk is.

Vervolg

Op donderdag 14 maart organiseren we een verdiepende sessie waarin we verder met elkaar in gesprek gaan. U kunt zich hiervoor aanmelden na afloop van de vragenlijst.

Meer informatie over de planning vindt u in deze informatiekaart (pdf).

Meer informatie

U kunt de vragenlijst direct invullen. Ook is het mogelijk om eerst meer achtergrondinformatie te horen of te lezen over hoe de zorg in Enschede geregeld is. We hebben daarvoor twee keer een webinar georganiseerd. U kunt de webinar hier terugkijken.

Tijdens de webinar lichtten we het volgende toe:

  • Welke soorten zorg bieden we in Enschede aan? Van vrij toegankelijke ondersteuning tot specialistische zorg.
  • Wat zijn de ambities voor het nieuwe Wmo en jeugdhulp beleid?
  • We geven een toelichting op de speerpunten van beleid (het onderwerp van de vragenlijst).

Dezelfde informatie kunt u teruglezen in het verhaal 'Het zorglandschap van Enschede' (pdf).

Heeft u andere vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar sociaal053@enschede.nl.