Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Samen doen: Digitaal Transformatieplein

Bent u door corona op een andere manier gaan samenwerken? Hoe blijft u bijvoorbeeld in contact met uw cliënten? En hoe organiseert u hulpverlening op afstand? Deel uw ervaringen en leerpunten tijdens het digitaal Transformatieplein op 6 en 8 oktober. Om elkaar te inspireren en om van elkaar te leren.

Digitaal Transformatieplein op 6 en 8 oktober 2020

Verschillende transformatie-initiatieven vertellen tijdens het digitaal Transformatieplein meer over hun ervaringen en leerpunten van de afgelopen periode. Laat u inspireren! Ook zijn we benieuwd naar uw ervaringen, initiatieven of misschien wel nieuwe samenwerkingen, die mede zijn versneld door corona.

De 11 transformatie-initiatieven op een rij

Op de pagina De 11 transformatie-initiatieven op een rij vindt u een toelichting op de 11 initiatieven waarvoor u zich kunt aanmelden.

Aanmelden

Op dinsdagmiddag 6 oktober van 16.00 tot 17.30 uur en op donderdagavond 8 oktober van 19.30 tot 21.00 uur organiseren we het digitaal Transformatieplein. U kunt zich voor één of beide dagen aanmelden. Waarbij u de mogelijkheid heeft om per moment op één transformatie-initiatief in te schrijven. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 30 september.

Aanmeldformulier Digitaal Transformatieplein 

Digitale bijeenkomst via Zoom

We organiseren het digitaal Transformatieplein via Zoom, een online tool voor videobellen. Bij de bevestiging van deelname ontvangt u de link naar het digitaal Transformatieplein en meer informatie over het gebruik van Zoom. Voor aanvang van het digitaal Transformatieplein bieden we u de mogelijkheid om te testen of Zoom goed voor u werkt.

We starten het programma van het digitaal Transformatieplein met een welkom en inleiding. Daarna gaan we in de verschillende sessies in gesprek met elkaar over de ervaringen en leerpunten van de afgelopen periode. Tijdens de afsluiting is er de mogelijkheid om na te praten. 

Programma dinsdag 6 oktober

16.00 uur: Welkom en inleiding.
16.15 uur: In gesprek over ervaringen en leerpunten in verschillende sessies.

 1. De binnensport naar buiten brengen door sportvereniging GV Sportlust.
 2. Zorg vanuit huis dankzij E-Health van Mediant.
 3. Ervaringen delen via het digitale Vertelpunt van de Wijkteams.
 4. Van fysieke inloopvoorziening naar online dienstverlening door Ixta Noa.
 5. Online dagbesteding, een nieuwe vorm voor de toekomst? Visiegroep Zorg en Werk.

17.15 uur: Afsluiten en napraten.
17.30 uur: Einde.

Programma donderdag 8 oktober

19.30 uur: Welkom en inleiding.
19.45 uur: In gesprek over ervaringen en leerpunten in verschillende sessies.

 1. Huishoudelijke ondersteuning tijdens de coronacrisis door Zorggroep Manna.
 2. Gezamenlijke kinderopvang door Human Kind en onderwijsorganisatie VCO Oost Nederland.
 3. Digitaal werken en crisismanagement bij Karakter.
 4. Jongerenwerk in Coronatijd door Alifa.
 5. Een nieuwe manier van werken binnen de ambulante hulpverlening door Leger des Heils.
 6. Versterken zelfredzaamheid in Coronatijd door Rch Richtinggevers.

20.40 uur: Afsluiten en napraten.
21.00 uur: Einde.

Stand van zaken speerpunten december 2019

Tijdens het eerste Transformatieplein zijn 6 initiatieven besproken met ruim 80 inwoners en professionals/zorgaanbieders/verwijzers. Bij ieder speerpunt kunt u informatie nalezen over het initiatief dat hieraan gekoppeld is. Ook kunt u de video bekijken over de 6 initiatieven.

 

Speerpunt 2: Integrale ondersteuning en samenwerking

Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA)

Speerpunt 3: Cliënt (resultaat) voorop

Scholing/training wijkteams

Speerpunt 5: (Langer) zelfstandig wonen

Ontwikkeling Wijkwijzer