Alert message

Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Samen doen: speerpunten Wmo en Jeugdhulp

De speerpunten Wmo en Jeugdhulp zijn vastgesteld. We willen de concrete uitvoering van de 6 speerpunten graag bespreken met inwoners en professionals/zorgaanbieders/verwijzers. Op deze webpagina vindt u informatie over verschillende initiatieven die passen binnen de speerpunten en prioriteiten.

Aanleiding speerpuntennotitie

Voor de zomer van 2019 heeft u wellicht meegedacht over het vaststellen van de nieuwe speerpuntennotitie Wmo en Jeugdhulp. Aan de hand daarvan zijn 6 speerpunten op een rij gezet met elk 3 of 4 prioriteiten. Nu de speerpunten definitief zijn, willen we samen met u graag kijken naar de concrete uitvoering.

Bekijk hier de complete Speerpuntennotitie Wmo en Jeugdhulp (interactieve pdf).

Op deze webpagina vindt u informatie over verschillende initiatieven. Binnen ieder speerpunt zijn prioriteiten geformuleerd. Aan iedere prioriteit is een initiatief gekoppeld waarbij de uitvoering goed zichtbaar is.

Transformatieplein 12 december 2019

Op 12 december hebben we een bijeenkomst georganiseerd onder de noemer Transformatieplein. Hier hebben we 6 initiatieven besproken met ruim 80 inwoners en professionals/zorgaanbieders/verwijzers. Onderstaand vindt u bij ieder speerpunt één van de 6 initiatieven die hier aan gekoppeld is. Als u op het speerpunt klikt, leest u meer informatie over het desbetreffende initiatief. Via de link kunt u de video bekijken over de 6 initiatieven.

Speerpunt 2: Integrale ondersteuning en samenwerking

Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA)

Speerpunt 3: Cliënt (resultaat) voorop

Scholing/training wijkteams

Speerpunt 5: (Langer) zelfstandig wonen

Ontwikkeling Wijkwijzer