Samen doen: speerpunten Wmo en Jeugdhulp

De speerpunten Wmo en Jeugdhulp zijn vastgesteld. We willen de concrete uitvoering van de 6 speerpunten graag bespreken met inwoners en professionals/zorgaanbieders/verwijzers. Op deze webpagina vindt u informatie over 6 initiatieven: 1 initiatief binnen elk van de speerpunten.

Aanleiding speerpuntennotitie

Voor de zomer van 2019 heeft u wellicht meegedacht over het vaststellen van de nieuwe speerpuntennotitie Wmo en Jeugdhulp. Aan de hand daarvan zijn 6 speerpunten op een rij gezet met elk 3 of 4 prioriteiten. Tijdens de bijeenkomsten is de belofte gedaan om terug te komen op de speerpunten. Nu de speerpunten definitief zijn, willen we samen met u graag kijken naar de concrete uitvoering.

Bekijk hier de complete Speerpuntennotitie Wmo en Jeugdhulp (interactieve pdf).

Op deze webpagina vindt u informatie over 6 verschillende initiatieven. Binnen elk speerpunt is een eerste prioriteit geformuleerd. Hieraan is een initiatief gekoppeld waarbij de uitvoering goed zichtbaar is.

Transformatieplein 12 december 2019

Tijdens een bijeenkomst onder de noemer Transformatieplein, worden deze 6 initiatieven besproken met u: inwoners en professionals/zorgaanbieders/verwijzers. Het is praktisch gezien niet mogelijk voor iedereen om over alle initiatieven mee te praten tijdens deze bijeenkomst. Daarom informeren we u op deze webpagina over de initiatieven. Zodat u zelf kunt beoordelen waar u aan wilt sluiten tijdens het Transformatieplein. Op 12 december willen we u niet alleen informeren. We willen ook graag interessante vraagstukken met u bespreken zodat we van elkaar kunnen leren. Daarom is bij elk speerpunt en elk initiatief al een aandachtspunt geformuleerd. Dit is een punt dat (onder andere) ter sprake kan komen op deze avond.

Aanmelden Transformatieplein 12 december 2019

Wilt u meepraten? U bent van harte welkom op 12 december van 17.00 - 20.15 uur. U kunt zich aanmelden om mee te praten over 2 initiatieven. Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier Transformatieplein

Speerpunt 2: Integrale ondersteuning en samenwerking

Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA)

Speerpunt 3: Cliënt (resultaat) voorop

Scholing/training wijkteams

Speerpunt 5: (Langer) zelfstandig wonen

Ontwikkeling Wijkwijzer