Samen doen: speerpunten Wmo en Jeugdhulp

De speerpunten Wmo en Jeugdhulp zijn vastgesteld. We willen de concrete uitvoering van de 6 speerpunten graag bespreken met inwoners en professionals/zorgaanbieders/verwijzers. Op deze webpagina vindt u informatie over verschillende initiatieven die passen binnen de speerpunten en prioriteiten.