Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Samen doen: Transformatieplein

Tijdens het digitaal Transformatieplein op 6 en 8 oktober zijn ervaringen en leerpunten gedeeld over initiatieven die mede versneld zijn door corona. Sommige partijen zijn anders gaan samenwerken. Zij vertelden over het contact met inwoners en het organiseren van hulpverlening op afstand. We inspireerden elkaar en leerden van elkaar.

Digitaal Transformatieplein op 6 en 8 oktober 2020

Verschillende transformatie-initiatieven hebben tijdens het digitaal Transformatieplein verteld over hun ervaringen en leerpunten van de afgelopen periode.

De 11 transformatie-initiatieven op een rij

Op de pagina De 11 transformatie-initiatieven op een rij vindt u een toelichting op de 11 initiatieven die zijn gepresenteerd tijdens het digitaal Transformatieplein. Bij 6 van de initiatieven is een introductiefilmpje gemaakt dat u kunt bekijken.

Verder kunt u ook de Leerpunten Transformatieplein oktober 2020 (pdf) nalezen.

Op dinsdag 6 oktober deelden we ervaringen en leerpunten over:

 1. De binnensport naar buiten brengen door sportvereniging GV Sportlust.
 2. Zorg vanuit huis dankzij E-Health van Mediant.
 3. Ervaringen delen via het digitale Vertelpunt van de Wijkteams.
 4. Van fysieke inloopvoorziening naar online dienstverlening door Ixta Noa.
 5. Online dagbesteding, een nieuwe vorm voor de toekomst? Visiegroep Zorg en Werk.

Op donderdag 8 oktober deelden we ervaringen en leerpunten over:

 1. Huishoudelijke ondersteuning tijdens de coronacrisis door Zorggroep Manna.
 2. Gezamenlijke kinderopvang door Human Kind en onderwijsorganisatie VCO Oost Nederland.
 3. Digitaal werken en crisismanagement bij Karakter.
 4. Jongerenwerk in Coronatijd door Alifa.
 5. Een nieuwe manier van werken binnen de ambulante hulpverlening door Leger des Heils.
 6. Versterken zelfredzaamheid in Coronatijd door Rch Richtinggevers.

Stand van zaken speerpunten (december 2019)

Tijdens het eerste Transformatieplein zijn 6 initiatieven besproken met ruim 80 inwoners en professionals/zorgaanbieders/verwijzers. Bij ieder speerpunt kunt u informatie nalezen over het initiatief dat hieraan gekoppeld is. Ook kunt u de video bekijken over de 6 initiatieven.

 

Speerpunt 2: Integrale ondersteuning en samenwerking

Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA)

Speerpunt 3: Cliënt (resultaat) voorop

Scholing/training wijkteams

Speerpunt 5: (Langer) zelfstandig wonen

Ontwikkeling Wijkwijzer