De 11 transformatie-initiatieven op een rij

De binnensport naar buiten brengen door sportvereniging GV Sportlust

Ineens mag je als sportvereniging niet meer binnen sporten. Gymnastiekvereniging Sportlust neemt je mee in de ervaringen van afgelopen maanden. Waar verbinding, samenwerken, betrokkenheid van ouders, andere locaties en vooral creativiteit centraal staat. De binnensport is naar buiten gebracht.

Introductiefilmpje GV Sportlust voor Transformatieplein

Zorg vanuit huis dankzij E-Health van Mediant

De Coronacrisis heeft Mediant geholpen om de digitale dienstverlening versneld in te voeren. Op 1 april is Mediant een e-hulpmodule gestart. Mediant deelt de ervaringen met deze e-hulpmethode en hoe zij zorg konden bieden vanuit huis.

Introductiefilmpje Mediant voor Transformatieplein

Ervaringen delen via het digitale Vertelpunt van de Wijkteams

De Wijkteams van Enschede verzamelen de verhalen van inwoners om op die manier informatie te verkrijgen over wat er speelt en leeft in de wijken. De Wijkteams nemen je mee in de wereld achter het Vertelpunt.

 Van fysieke inloopvoorziening naar online dienstverlening door Ixta Noa

Als organisatie van ervaringsdeskundigen heeft Ixta Noa veel waardevolle informatie over hoe inwoners de Coronacrisis beleven. Daarnaast hebben ze het inloophuis moeten sluiten en hier een alternatief netwerk voor opgezet. Benieuwd hoe ze dit gedaan hebben? Ze vertellen er tijdens het Transformatieplein op 6 oktober graag meer over.

Introductiefilmpje Ixta Noa voor Transformatieplein

Online dagbesteding, een nieuwe vorm voor de toekomst? Visiegroep Zorg en Werk

Visiegroep Zorg en Werk gaat in gesprek over de wijze waarop zij dagbesteding vorm hebben gegeven en hoe deze nieuwe vorm van dagbesteding een voorbeeld kan zijn voor de toekomst. Wat vraagt dit in bestaande contracten en op welke manier kunnen we dat duurzaam vormgeven? Visiegroep vertelt over hun ervaringen tijdens het digitaal Transformatieplein op 6 oktober.

Huishoudelijke ondersteuning tijdens de coronacrisis door Zorggroep Manna

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen werden de deuren van woonzorgcomplexen gesloten. Bewoners kregen voorheen huishoudelijke hulp vanuit meerdere partijen en van de één op de andere dag konden deze hulpverleners niet meer langs komen. Zorggroep Manna deelt de ervaring van wat zij in samenwerking met andere aanbieders gedaan hebben om te zorgen dat inwoners van de gemeente Enschede zo goed als mogelijk wel geholpen werden.

Gezamenlijke kinderopvang door Humankind en onderwijsorganisatie VCO Oost Nederland

Hoe organiseer je samen met je 'concullega's' binnen korte tijd een 24/7 noodopvang voor kinderen? Humankind en onderwijsorganisatie VCO Oost Nederland vertellen hun verhaal. Een verhaal over samenwerken en het in beeld krijgen van nieuwe doelgroepen, waar vóór de Coronacrisis geen contact mee was.

Introductiefilmpje Humankind voor Transformatieplein

Digitaal werken en crisismanagement bij Karakter

Als alles ineens anders moet, hoe organiseer je dan crisismanagement en hou je gesprekken afgestemd op de vraag van de cliënt? Karakter deelt de ervaringen en gaat in gesprek over de vraag hoe de ervaringen kunnen worden geïntegreerd in de reguliere manier van werken.

Introductiefilmpje Karakter voor Transformatieplein

Jongerenwerk in Coronatijd door Alifa

Alifa neemt je mee in jongerenwerk tijdens Coronatijd. Hoe digitaal en fysiek in elkaar over liep. Hoe jongeren ondersteund, actief betrokken en uitgedaagd zijn. Het Jongerenwerk van Alifa is op straat gebleven om contact te houden met de jongeren in Enschede en vertelt graag of wat er goed ging, maar ook wat er minder goed ging.

Introductiefilmpje Alifa voor Transformatieplein

Een nieuwe manier van werken binnen de ambulante hulpverlening door Leger des Heils

Het Leger des Heils heeft de ervaringen van de Coronacrisis gebruikt om een nieuwe algemene voorziening te ontwikkelen die op 1 september van start gaat. Een nieuwe manier van werken zoals snellere inzet van dagbesteding en geen keukentafelgesprekken meer. Ze vertellen op 8 oktober meer over hoe ze dit gaan vormgeven.

Versterken zelfredzaamheid in Coronatijd door Rch Richtinggevers

Van lunch-walk tot online dienstverlening, van bingo tot een barbecue. Rch Richtinggevers vertelt op 8 oktober tijdens het digitaal Transformatieplein hoe zij hebben gewerkt tijdens de Coronatijd en wat zij graag willen vasthouden voor de toekomst.