Speerpunt 1: Heb lef en wees er op tijd bij

Kansrijke Start

Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma waarin verschillende partijen krachten bundelen om (ongeboren) kinderen de best mogelijke start van het leven te bieden. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte, blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. Daarom heeft de gemeente Enschede ervoor gekozen om zich aan te sluiten bij het landelijke actieprogramma. Binnen het actieprogramma wordt gekeken naar kwetsbare doelgroepen. Hulp die geboden kan worden vanuit Kansrijke start kan bestaan uit onder andere het begeleiden van zwangere vrouwen, maar ook uit het voorkomen van (ongewenste) zwangerschappen door middel van anticonceptie. Landelijk is er voor dit programma een coalitie van partijen opgezet zoals de GGD en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Lokaal moet er ook een coalitie worden gevormd.

We zijn begonnen met deelname aan een onderzoek van Erasmus MC ‘Healthy Pregnancy 4 All (HP4All). Voor dit onderzoek zijn de belangrijkste betrokken professionals geïnterviewd. Deze betrokkenen vormen onze lokale coalitie Kansrijke Start. Een aantal vertegenwoordigers van hen was ook aanwezig tijdens de tweede stadsexcursie Kansengelijkheid. Op basis van een aantal groepssessies van de lokale coalitie ligt er nu een transitieagenda. Deze transitieagenda bestaat uit een analyse van de huidige aanpak in Enschede en een toekomstbeeld van de ambities voor een Kansrijke Start in Enschede. Met die informatie kunnen we abstracte visies en doelen omzetten in gerichte, concrete acties. Dat doen we in (een) vervolgsessie(s), samen met de lokale coalitie die is gevormd.