Speerpunt 2: Integrale ondersteuning en samenwerking

Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen

Binnen dit speerpunt wordt het Onderwijs Jeugdhulp Arrangement toegelicht. Vanuit het idee dat kinderen veel van hun tijd op school doorbrengen en de juf of meester dan vaak als één van de eerste door heeft dat een kind niet goed in zijn/haar vel zit is er een nieuwe samenwerking ontstaan. Cruciale partijen in het opgroeien van jeugd komen samen in het Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA).

Inmiddels hebben we twee schooljaren achter de rug waarin door alle partijen hard gewerkt is. Met deze aanpak worden duidelijk positieve (kwalitatieve) effecten ervaren. Alle betrokken partijen zijn waarom overtuigd dat we op de goede weg zitten. Dit heeft gemaakt dat we een aantal randvoorwaarden opnieuw hebben bekeken, waaronder het verlengen van de pilotperiode van 3 jaar naar 5 jaar. Ook zijn er een aantal ontwikkelpunten benoemd die extra aandacht vragen. Zo is een leertafel ingericht om de samenwerking met de wijkteams verder te verbeteren (maar door de coronacrisis heeft een bijeenkomst nog niet kunnen plaatsvinden). Daarnaast zetten we in om de invloedsfeer van de hoofdaanbieders op de ingezette zorg door derden verder te vergroten. Enerzijds om op inhoud te kunnen transformeren, anderzijds draagt dit bij om de OJA-aanpak financieel toekomstbestendig te maken. Ook gaan we meer expliciet het brede perspectief van het maatschappelijk rendement hanteren en worden de komende maanden de maatschappelijke opbrengsten in kaart gebracht.

Transformeren gaat niet zonder slag of stoot. Het vraagt van veel professionals in onderwijs en zorg en ook van leerlingen en ouders een andere mindset en veelal een andere manier van samenwerken. Dit vraagt tijd, doorzettingsvermogen en voortdurend met elkaar de dialoog voeren. Met veel plezier en enthousiasme blijven alle partijen binnen de pilot OJA zich inzetten om de kinderen van onze stad alle kansen te bieden om gezond op te groeien en volop mee te kunnen doen.