Speerpunt 3: Cliënt (resultaat) voorop

Ontwikkeling scholing Wijkteams

Er is op dit moment binnen de Wijkteams een algemeen aanbod aan scholing beschikbaar, bijvoorbeeld voor maatwerktrainingen. Er bleek echter behoefte aan verandering in de manier van scholing. Daarom is opnieuw een visie vastgesteld met een missie, leidende principes en een aantal kernwaarden als verbinding, vertrouwen, persoonlijk en leergierig. Deze zijn leidend voor het onderdeel scholing. De teams en de leerkringen zijn hierbij de belangrijkste onderdelen. Een bijzonder onderdeel van dit leerproces is het gebruik van het kwaliteitskader. Hierin leren wijkteammedewerkers van elkaars ervaringen. Andere vragen zijn: hóe willen we leren en met wie? De wijkteams willen niet alleen de traditionele manier van les geven aanbieden, maar ook nieuwe vormen omarmen. In leerkringen is gekeken naar wat de basiskennis is die nodig is voor wijkteammedewerkers. Aan de hand daarvan zijn we na de zomer van 2020 gestart met een plan ‘Samen leren en ontwikkelen’.

De nieuwe visie houdt in dat de wijkteams af gaan van de klassieke manier van hulpverlenen en meer gaan richting het ondersteunen van zelfredzaamheid bij inwoners. Het doel is verder het ontwikkelen van (interne) trainingen en themabijeenkomsten en masterclasses in samenwerking met partijen als Saxion en Karakter. Ook start het wijkteam met stedelijke intervisie aan wijkteammedewerkers om deskundigheidsbevordering over de wijkteams heen vorm te geven. Voor de langere termijn gaan ze dit interprofessioneel vormgeven. Deze switch past dan ook precies in het beeld van de gehele transformatie van het sociaal domein.