Speerpunt 5: (Langer) zelfstandig wonen

Ontwikkeling Wijkwijzer

In Enschede zijn er meer dan 500 vrij toegankelijke activiteiten en voorzieningen. Deze kunnen mensen helpen om (langer) zelfstandig te wonen. Om iedereen naar de geschikte voorzieningen te verwijzen die passen bij de inwoner zijn er Wijkwijzers ingericht.

Sinds 2018 zijn 9 fysieke Wijkwijzers geopend in Enschede. In de Wijkwijzers kunnen bewoners bij enthousiaste vrijwilligers en professionals terecht met vragen over onder andere welzijn en zorg. Inwoners ontvangen dan informatie en advies. De Wijkwijzers werken met open inloopuren en de aanwezigen weten alles van de activiteiten in de eigen wijk of buurt. Met de komst van de Wijkwijzers willen we inwoners zo dicht mogelijk bij hun huis begeleiden. Het liefst doen we dit door ze door te verwijzen naar al bestaande activiteiten en voorzieningen. Daarbij zijn de Wijkwijzers zo ingericht dat de drempel om binnen te lopen zo laag mogelijk is.

Na ruim 1,5 jaar Wijkwijzer wil Enschede een volgende stap zetten. Om als ingang voor zorg en ondersteuning te kunnen fungeren bieden wijkwijzers nu nog niet voldoende steun. De welzijnsorganisaties, het wijkteam en gemeente Enschede hebben gezamenlijk een aangescherpte ambitie geformuleerd. Begin 2020 is de gemeente samen met haar welzijnsorganisaties en het wijkteam aan de slag gegaan met de versnellingsopgave: ‘Toegang tot ondersteuning en zorg anders inrichten’. Twentse Alliantie, Sven, M-pact, Power en gemeente hebben een gezamenlijke ambitie geformuleerd die hieraan inkleuring geeft. Hiermee brengen we in 2020 gezamenlijk de basis op orde. Op alle gebieden - digitaal en telefonisch - en binnen alle vestigingen, verbeteren we de dienstverlening én de kwaliteit van advies en informatie.