Beleidsdocumenten

Onderstaand vindt u per domein de belangrijkste documenten.

Algemeen

PDFprotocol-calamiteiten-jeugdhulp-en-maatschappelijke-ondersteuning.pdf

PDFresultaten-onderzoek-resultaatgericht-werken-bij-maatwerkvoorzieningen.pdf

Aanbieding onderzoeksrapporten IPA en cliënten ervaringsonderzoek Wmo juli 2017: PDFBrief aan de raad Aanbieding onderzoeksrapporten Wmo.pdf

IPA-onderzoek februari 2017:PDFEindrapportage Participatie en redzaamheid van mensen met een beperking.pdf

PDFFactsheet clientenervaringsonderzoek WMO 2016.pdf

Domein Zorg

PDFAanbieder Ondersteuning Huishouden 2018.pdf

PDFoverzicht-leveranciers-hulpmiddelen-website.pdf

PDFbeleidsregels-pgb-moenjeugdwet--2017-definitief.pdf

PDFBesluit_Maatschappelijkeondersteuning_2017.pdf

PDFToelichting_Besluit_Maatschappelijkeondersteuning_2017.pdf

PDFverordening-maatschappelijkeondersteuning-2017-definitief.pdf

PDFtoelichting-verordening--maatschappelijkeondersteuning-2017-definitiefdocx.pdf

PDFgunning-inkooptraject-maatwerkvoorzieningen.pdf

BestandGecontracteerde aanbieders Maatwerkvoorzieningen, versie 14 juli.docx

BestandGecontracteerde aanbieders Naschoolse dagbehandeling LVB.docx

Vragen over maatwerkvoorzieningen 0-100?

Bent u één van de gecontracteerde aanbieders op het gebied van maatwerkvoorzieningen 0-100? En heeft u vragen hierover, bijvoorbeeld over de toeleiding of werkafspraken? Kijk dan eerst op de website van Samen14 voor informatie en verschillende vragen en antwoorden van aanbieders. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar infosamen14@regiotwente.nl. Het antwoord op u ingestuurde vraag komt binnen vijf werkdagen op de website van Samen14 te staan. Op deze manier worden de vragen waar mogelijk centraal beantwoord en wordt informatie breed bekend gemaakt.

PDFbeleidsplan-invoering-wmo-2015.pdf

PDFpreadvies-wmo-beleidsplan-2015.pdf

PDFnota-'Inrichting-en-sturing-Jeugdzorg-en-Wmo-vanaf-2015'-van-21-januari-2014.pdf

PDFthemasessie-WMO-van-2-juli-2013.pdf

PDFmaatschappelijke-ondersteuning-in-Twente.-Iedereen-kan-meedoen.-Iedereen-doet-mee!-(streefbeeld-2017)-van-juni-2012.pdf

PDFvisie-meedoen-naar-vermogen.pdf

Domein Jeugd

PDFuitvoeringsbesluit-jeugdhulp-2017-definitief.pdf

PDFbeleidsregels-pgb-moenjeugdwet--2017-definitief.pdf

PDFverordening-jeugdhulp-2017-definitief.pdf

PDFsamenvatting-beleidsplan-jeugdhulp-2015-2018.pdf

PDFbekendmaking-beleidsplan-jeugdwet-van-21-juli-2014.pdf

PDFbeleidsplan-jeugdhulp-2015-2018.pdf

PDFnota-'Inrichting-en-sturing-Jeugdzorg-en-Wmo-vanaf-2015'- van-21-januari.pdf

PDF'advies-positionering-regionale-jeugdzorgtaken-in-Twente'-van-januari-2014.pdf

PDFregionaal-Transitiearrangement-Jeugdzorg-Twente'-van-31-oktober-2013.pdf

PDFnotitie-'Samenwerken-aan-jeugdzorg-in-Twente'-van-20-juni-2013.pdf

PDFthemasessie-jeugdzorg-van-20-juni-2013.pdf

PDF'visie-&-uitgangspunten-Transitie-Jeugdzorg-gemeente-Enschede'-van-april-2013.pdf

PDFvisie-meedoen-naar-vermogen.pdf

PDFuitvoeringsagenda-jeugdhulp.pdf

PDF170123_gecontracteerde-aanbieders-overig-jeugdhulp-2017.pdf

PDF170123_gecontracteerde-aanbieders-jeugd-GGZ-2017.pdf

PDF170123_gecontracteerde-aanbieders-Jeugd-Awbz-2017.pdf

Domein Werk

PDFvisie-meedoen-naar-vermogen.pdf