Aankondiging cliëntervaringsonderzoek Jeugd

23 mei 2017

De gemeente Enschede wil graag weten wat ouders en jongeren vinden van de jeugdhulp en leren van hun ervaringen. Daarom start in Enschede binnenkort een cliëntervaringsonderzoek Jeugd.

Pilot VNG

De uitvoering van het onderzoek in Enschede maakt deel uit van een pilot van de VNG. Met ondersteuning van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en Stichting Alexander, en met medewerking van landelijke cliëntenorganisaties is een modelvragenlijst cliëntervaring Jongeren en Ouders (MCJO) ontwikkeld. In 2016 is de cliëntervaring gemeten door deze vragenlijst uit te zetten onder jongeren en ouders. Dit heeft kwantitatieve gegevens opgeleverd. De uitkomsten zijn na te lezen in de landelijke rapportage.

Onderzoek in 2017

Aanvullend op het onderzoek in 2016 voert Enschede in 2017 een kwalitatief onderzoek uit. Dit onderzoek is er op gericht met groepen cliënten verdiepende gesprekken te voeren en te onderzoeken welke verbeteringen wenselijk zijn. Door in gesprek te gaan met groepen ouders en jongeren wordt gericht gesproken over en toegewerkt naar verbeteringen. De toegankelijkheid en kwaliteit van de voorzieningen staan hierbij centraal. Doel van deze fase is dat we er als gemeente van leren en dat we met de verkregen data kunnen sturen op verbeteringen van de jeugdhulp.

Deelname

Ouders en jongeren in Enschede (vanaf 12 jaar) die de afgelopen periode te maken hebben (gehad) met jeugdhulp, kunnen een uitnodiging ontvangen voor deelname aan die gesprekken. Het kan zijn dat uw cliënten vragen gaan stellen aan u of uw medewerker. Bij vragen kunt u contact opnemen met Wijkteams Enschede via 053-4817900 of info@wijkteamsenschede.nl. Ook als u zelf ouders of jongeren kent die mogelijk willen deelnemen, kunt u contact opnemen.