Meerkostenregeling Corona

01 december 2020

De rijksoverheid heeft afspraken gemaakt met de VNG over de vergoeding van de meerkosten die zorgaanbieders hebben gemaakt in de periode van maart 2020 tot en met december 2020. De Twentse gemeenten hebben in samenwerking met OZJT en centrumgemeenten Almelo en Enschede afgesproken op welke manier ze de Meerkostenregeling in Twente uitvoeren. In deze Meerkostenregeling Corona Regio Twente 2020 staat wanneer en hoe zorgaanbieders aanspraak kunnen maken op financiering van meerkosten ten gevolge van de maatregelen rondom COVID-19. U vindt de regeling op de website van OZJT/Samen14.