Stand van zaken invoering gewijzigde regels Ondersteuning bij het huishouden

02 oktober 2017

In het voorjaar hebben we u geïnformeerd over de aanpassing van de regels voor de ondersteuning bij het huishouden. Van de 4500 cliënten hebben wij er inmiddels ruim 4000 gesproken. Voor hen zijn er nieuwe ondersteuningsplannen opgesteld en bijbehorende beschikkingen verstrekt. Voor 1 oktober hopen we dit voor alle cliënten te hebben afgerond.

Mocht u vragen krijgen van uw cliënten, wilt u dan aangeven dat wij in oktober komen en dat dit gesprek belangrijk voor hen is. Anders krijgen zij geen nieuw ondersteuningsplan met bijbehorende beschikking van de gemeente. Dit kan uiteindelijk leiden tot stopzetten van de ondersteuning bij het huishouden.