Uitbreiding Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) tijdens Coronacrisis

26 maart 2020

Bent u aanbieder van zorg of ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking?

Bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie, aanbieder van wijkverpleging, GGZ-aanbieder of ziekenhuis? En wilt u in deze periode rond de coronacrisis extra investeren in digitale zorg op afstand? Dan kunt u wellicht gebruik maken van de uitgebreide Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) van het ministerie van VWS.

Inzet technologie voor zorg op afstand

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het coronavirus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen. Zorgaanbieders hebben daarom behoefte aan meer technologische mogelijkheden om snel zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken. De mogelijkheden zijn bijvoorbeeld beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.

Vast subsidiebedrag

Hiervoor heeft het ministerie van VWS een subsidieregeling beschikbaar gesteld. Het subsidiebedrag is een vast bedrag van € 50.000, waarvan u maximaal 50% mag inzetten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale/ toepassingen. Ook kunt u het subsidiebedrag inzetten om externen in te huren die helpen bij het implementeren van digitale toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist.

Meer informatie en aanvragen

U vindt alle informatie over deze regeling op www.rvo.nl. Aanvragers ontvangen binnen maximaal vijf werkdagen een reactie. Na goedkeuring ontvangen zij binnen vijf werkdagen het subsidiebedrag.

Aanvullende informatie kunt u via het RVO ontvangen. Mocht uw organisatie daarna toch behoefte hebben aan subsidieadvies over deze regeling dan willen wij u daarbij ondersteunen. U kunt contact opnemen met Vincent Bökkerink, Adviseur subsidies gemeente Enschede. Mail: v.bokkerink@enschede.nl, tel. 06 51 98 75 07.