Uw huidige cliënten informeren over nieuwe werkwijze Wijkteams Enschede

23 oktober 2018

Bent u (medewerker van) een zorgaanbieder? Wellicht krijgt u van cliënten vragen over de nieuwe werkwijze van de wijkteams.

Onderstaande informatie kan u helpen om uw cliënten te informeren en eventuele vragen te beantwoorden. 

Inwoners zullen over het algemeen weinig merken van de invoering van de nieuwe werkwijze. Zij kunnen deze week (24 oktober 2018) in Huis aan Huis over deze werkwijze lezen. Het is vooral een verandering binnen de werkwijze van gemeenten en aanbieders en heeft geen gevolgen voor inwoners met een indicatie voor hulp bij het huishouden, vervoer en hulpmiddelen. Alle overige inwoners die op dit moment ondersteuning ontvangen vanuit de Wmo en/of Jeugdwet krijgen deze week een brief van Wijkteams Enschede. Daarin krijgen ze een korte uitleg en een doorkijkje met wat dit voor hen betekent:

  • Cliënten die vanaf 1 januari 2019 een andere aanbieder moeten zoeken, krijgen uiterlijk in december een gesprek met een wijkteammedewerker. Dan evalueren wijkteammedewerker en cliënt de situatie en de ingezette ondersteuning. Ook bekijken ze samen hoe de ondersteuning er vanaf 2019 uitziet en welke zorgaanbieder daar het beste bij past.
  • Voor cliënten waarvan de indicatie in 2019 afloopt, verandert er op dit moment niets. Zij houden gewoon de zorg zoals ze gewend zijn. Als zij na afloop van de huidige indicatie nog hulp nodig hebben, kunnen ze zich minimaal 12 weken voordat de indicatie afloopt, melden bij het wijkteam. Zij bekijken dan opnieuw de situatie.
  • Voor cliënten waarvan de huidige indicatie voor uw ondersteuning eindigt na 2019 verandert er op dit moment niets. Zij houden de indicatie en ondersteuning zoals ze gewend zijn tot het moment dat het wijkteam contact met hen opneemt. Daarvoor ontvangen ze volgend jaar een persoonlijke uitnodiging van het wijkteam. Samen evalueren ze dan de situatie en de ingezette ondersteuning. Als er dan nog steeds ondersteuning nodig is, kijken ze ook hoe de best passende ondersteuning er vanaf dat moment uit moet zien.