Sociaal Domein 053

De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk & inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg.

Transformatie Sociaal Domein in Enschede

Als professional/zorgaanbieder/verwijzer vindt u hier informatie over de transformatie ontwikkelingen van het Sociaal Domein in Enschede. Deze transformatie sluit aan bij de ambities die de gemeente Enschede in dit domein heeft: meer mensen aan het werk, meer talentontwikkeling, meer zelfredzaamheid en (daardoor) minder afhankelijkheid van zorg. Wijkteams Enschede zorgt voor de uitvoering van het beleid en is het aanspreekpunt voor de cliënten. Op de website www.wijkteamsenschede.nl vindt u meer informatie over de werkwijze van de wijkteams.

Meer over Sociaal Domein 053