SociaalLab053

Vernieuwing in het sociaal domein

Werkt u aan vernieuwende projecten en activiteiten in de wijk of stad die het welzijn, de gezondheid of de participatie van de Enschedese inwoners bevorderen? Heeft u een plan dat bijdraagt aan het verbeteren en vernieuwen van ondersteuning in Enschede? Of heeft u ideeën die voorkomen dat problemen ontstaan of juist verergeren, waardoor dure specialistische zorg nodig is?

Het SociaalLab053 brengt uw plan graag verder, door te faciliteren in menskracht en/of financiën. We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Doel SociaalLab053

Het doel van SociaalLab053 is het stimuleren en verder brengen van vernieuwende projecten of activiteiten die inwoners van Enschede ondersteunen in het zelfstandig wonen, leven en werken. Zodat iedereen uiteindelijk mee kan doen in de samenleving. En inwoners beter, effectiever en eenvoudiger worden ondersteund. De vernieuwingen sluiten aan bij de visie van de inclusieve samenleving. Dat is onze stip op de horizon voor de verdere ontwikkeling van het sociaal domein.

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen meedoet. Hierbij kijken we naar mogelijkheden, talenten en eigen regie van de mens. Samen zijn we verantwoordelijk voor het ondersteunen van kwetsbare burgers in onze stad. Preventie speelt hier een belangrijke rol.

We dagen ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners uit om samen met ons inhoud te geven aan die inclusieve samenleving. Door vandaag te beginnen met anders denken en doen.

Voorbeelden van vernieuwingen

Een aantal voorbeelden van vernieuwende projecten in het sociaal domein:

  • Sportclubs ondersteunen met verbindingsmanagers, waarbij sport meer als middel wordt ingezet op thema’s als werk, zorg, onderwijs en welzijn.
  • Het aangaan van een Social Impact Bond (SIB) ‘Werken in Duitsland’ als oplossing voor de werkloosheid in Enschede.
  • Een pilot als ‘Expeditie Enschede’ waarbij ondersteuning wordt bepaald aan de hand van de verhalen van mensen in de wijk. Om op meerdere levensterreinen van de jongeren kansen en verbeteringen te creëren.
  • Een project als ‘Inclusieve Stad’ waarbij men ondersteuning biedt vanuit de leefwereld van het gezin. Niet langer vanuit instanties, kokers, regels en wetten, maar vanuit de vraag en kenmerken van een huishouden.
  • Het ontwikkelen van een preventiemodule waardoor mensen langer gezond in hun eigen huis kunnen blijven wonen.
  • Een concept als de ‘Alles-in-één-school’, waarbij een basisschool de middelen (en daarmee ook de verantwoordelijkheid) krijgt, om kinderen én hun ouders te ondersteunen in de breedte van het gezinssysteem (onderwijs, werk, inkomen, sport, zorg en ondersteuning).

Wilt u graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom SociaalLab053? Meld u aan voor de nieuwsbrief SociaalLab053.

Nieuwsbrieven SociaalLab053
Lees de nieuwsbrief van juni 2016.

Wat biedt SociaalLab053

Vanuit het SociaalLab053 jagen we een beweging van vernieuwende projecten en activiteiten aan. We gaan graag met u in gesprek over uw (project)plan. SociaalLab053 biedt een team van makelaars die kunnen ondersteunen in het vinden van de juiste contactpersonen of verder kunnen helpen met wet- en regelgeving. Daarnaast hebben we een budget beschikbaar als aanjaagsubsidie voor projecten en activiteiten die een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving. Zodat inwoners van Enschede zelfstandig kunnen wonen, leven en werken.

In gesprek met een makelaar van SociaalLab053

Heeft u behoefte aan een gesprek over uw plan of idee en hoe u deze verder kunt brengen? Of heeft u specifieke vragen over de subsidie of het projectplan? Neem dan contact op met de makelaars van SociaalLab053, door een e-mail te sturen naar sociaallab053@enschede.nl. Een van de makelaars neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.

Leidraad voor het gesprek

De Checklist projectplan SociaalLab053 vormt de leidraad voor het gesprek tussen u één van onze makelaars. U krijgt tijdens dit gesprek volop de gelegenheid uw onderbouwing toe te lichten. De officiële aanvraag van een subsidie, wellicht in een later stadium, wordt op basis van de genoemde punten in de checklist van het projectplan getoetst.

Bekijk de checklist voor het projectplan

Wilt u bovenstaande informatie makkelijk opslaan en/of delen? Download de informatiekaart SociaalLab053.

Bekijk de informatiekaart Sociaallab053.

Vragen en/of op de hoogte blijven

Heeft u een vraag? Stuur een e-mail naar t.devries@enschede.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houdt u dan deze webpagina in de gaten en meld u aan voor de nieuwsbrief Sociaal Domein 053.