Discriminatie

Discriminatie is het maken van ongeoorloofd of onterecht onderscheid op grond van kenmerken die in een specifieke situatie helemaal niet belangrijk zijn. Discriminatie is een ongeoorloofde of onterechte ongelijke behandeling en is strafbaar. De basis van de Nederlandse anti-discriminatiewetgeving is artikel 1 van de Grondwet.
Iedere gemeente heeft een anti-discriminatiebureau, waar klachten worden geregistreerd en behandeld en preventieactiviteiten worden georganiseerd. In Enschede is dat Art.1 Overijssel.

Wat doet Art. 1?
Art.1 [spreek uit: artikel 1] is de provinciale vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie.
Bij Art.1 kan men gevallen van discriminatie melden en hierover een klacht indienen. Art.1 zal deze klacht in overleg met de klachtindiener behandelen. Deze klachten kunnen betrekking hebben op vele terreinen, zoals: de arbeidsmarkt, het functioneren van de overheid, gebeurtenissen in het uitgaansleven, bekladdingen van gebouwen, etcetera.
Uitgangspunt bij klachtbehandeling is het principe van hoor- en wederhoor. Bij de behandeling van een klacht zal eerst een gesprek worden gevoerd met de klachtindiener om duidelijkheid te verkrijgen over de gebeurtenis en over de wensen van de indiener hoe met de klacht om te gaan. Dit kan betekenen dat men aangifte doet bij de politie, in gesprek gaat en bemiddelt met degene die gediscrimineerd heeft, of bijvoorbeeld met een bedrijf in gesprek gaat om discriminerende regelgeving aan te pakken. Ook weet Art.1 in specifieke gevallen waar eventueel professionele hulp kan worden verkregen.

Naast klachtenbehandeling houdt Art.1 zich tevens bezig met: advisering, voorlichting, onderzoek en het opzetten van lokale netwerken. Het adviseren van organisaties, bedrijven en overheden om discriminatie te voorkomen en -zo nodig- te bestrijden betreft veelal het ontwikkelen van gedragscodes, anti-discriminatiebeleid en het doornemen van bestaande regels en procedures op mogelijk discriminatoire werking en/of gevolgen. Voorlichting door Art.1 richt zich zowel op gevraagde informatie door (groepen) mensen als op voorlichtingscampagnes naar aanleiding van specifieke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de gemeente/regio. Art.1 beschikt over eigen documentatie, alsmede over een mediatheek en bibliotheek. Veel (educatieve) organisaties maken van dit aanbod gebruik. Lespakketten, videotapes, spelmateriaal en trainingsprogramma's zijn op aanvraag beschikbaar.

Art.1 Overijssel
Oldenzaalsestraat 3
7511 DV Enschede
Telefoon: 053-4302299
Email: info@artikel1overijssel.nl

Website: www.artikel1overijssel.nl