Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding richt zich op het signaleren, voorkomen en bestrijden van infectieziekten. Infectieziekten zijn ziekten die worden veroorzaakt door micro-organismen. Dit zijn hele kleine, levende deeltjes zoals bacteriën of virussen. Ze worden meestal van de ene mens (of dier) op de andere overgedragen. Dit kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld door hoesten of via de handen. Sommige infectieziekten, zoals griep, zijn minder ernstig en genezen relatief snel. Andere ziekten zijn ernstiger en hebben een goede medische behandeling nodig om erger te voorkomen en om te voorkomen dat nog meer mensen ziek worden. Voorbeelden van dergelijke ziekten zijn tuberculose, soa, meningokokkenziekte of legionella.

Wat moet ik nog meer weten?
Infectieziekten kunnen de vorm van een epidemie aannemen. De afgelopen jaren zijn er diverse epidemieën geweest die de gezondheid bedreigden van mens (SARS, legionella) of dier (BSE, varkenspest, MKZ, vogelpest). Bij calamiteiten en risico's voor de volksgezondheid zorgt de GGD meestal voor de coördinatie van de bestrijding en/of voor de informatievoorziening. Dringende informatie wordt tevens bekend gemaakt via RTV Oost.

Infectieziektebestrijding is een verantwoordelijkheid van de GGD Regio Twente.
GGD Regio Twente
Nijverheidstraat 30
Enschede
Telefoon: 053 - 487 68 68

Belangrijke telefoonnummers
Soa-bestrijding: 053 487 68 68
Tuberculosebestrijding: 053 487 69 80
Infectieziektebestrijding: 053 487 68 68
Gezondheidswijzer Plus: 053 387 68 90
Reizigersadvisering: 0900 4893 893