Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 19 jaar. Dit betekent het opsporen, bestrijden en voorkómen van oorzaken die een gezonde groei en ontwikkeling van uw kind in de weg staan. Zo nodig wordt kortdurende hulp verleend of wordt een kind toegeleid naar de juiste zorg. De Jeugdgezondheidszorg is verdeeld in de zorg voor de leeftijdsgroep 0-4 jaar en de leeftijdsgroep 4-19 jaar.

Gezondheidszorg 0-19 jarigen
GGD Regio Twente
Telefoon: 053 - 487 68 88 (algemeen)
Jeugdgezondheidszorg: 053 487 69 30

Spreekuurlocatie Jeugdgezondheidszorg
Wesselernering 50
Enschede
Meer informatie vindt u op internet: www.ggdtwente.nl (gezondheidszorg)

Consultatiebureaulocaties op diverse plekken in de wijken. Kijk voor de locaties en contactgegevens op: www.ggdtwente.nl (gezondheidszorg)