Rechtshulp

Elk Europees land moet ervoor zorgen dat zijn burgers toegang tot het recht hebben. Hiervoor kent Nederland de Wet op de rechtsbijstand. Deze wet regelt dat mensen die zelf geen advocaat of mediator kunnen betalen (bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen en weinig spaargeld) een gedeelte van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet een toevoeging. U betaalt een eigen bijdrage, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen. Als er een procedure bij de rechtbank gevoerd moet worden, bent u ook griffierecht verschuldigd. De hoogte van het griffierecht dat u moet betalen, is afhankelijk van de hoogte van de eigen bijdrage. Alleen advocaten en mediators die bij de Raad voor Rechtsbijstand staan ingeschreven, mogen werken op basis van een toevoeging.

De Rechtswinkel is gesloten met ingang van 18 juli 2016

Voor juridische adviezen kunt u terecht bij het telefonisch- of inloopspreekuur van het Juridisch Loket of bij de Wetswinkel Twente. Voor hulp bij het invullen van formulieren en dergelijke kunt u terecht bij het Formulieren Adviespunt van de Stadsbank Oost-Nederland.

 

Een toevoeging aanvragen
U hoeft de aanvraag niet zelf te doen. De advocaat of mediator vraagt namens u gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging) aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Voor de aanvraag heeft u nodig:

  • een kopie van een identificatiebewijs, ook van uw eventuele partner;
  • uw burgerservicenummer, ook van uw eventuele partner;
  • eventuele stukken over het conflict, zoals bijvoorbeeld een dagvaarding.

De Raad voor Rechtsbijstand gaat uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit is het zogenoemde peiljaar. De Raad krijgt deze gegevens van de belastingdienst. Uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn. Als u sinds het peiljaar opeens heel veel minder bent gaan verdienen, dan kunt u de Raad vragen om naar uw situatie van het lopende kalenderjaar te kijken. Dit heet een ‘verzoek om peiljaarverlegging'.

Voor personen met een inkomen op het sociaal minimum bedraagt de eigen bijdrage € 125,=. U kunt echter een korting van € 50,= op deze eigen bijdrage krijgen, als u eerst het Juridisch Loket bezoekt en zij u doorverwijzen naar een advocaat. Het Juridisch Loket geeft u bij verwijzing een zogenoemd diagnosedocument mee. Als u vervolgens een toevoeging krijgt, betaalt u een eigen bijdrage van € 75,= in plaats van € 125,=. Het Juridisch Loket is gevestigd aan de Piet Heinstraat 17, telefoon 0900-8020.

Uitzonderingen
Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn waardoor u vooraf niet langs het Juridisch Loket hoeft te gaan. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • als u op heel korte termijn gedagvaard bent, waardoor de tijd ontbreekt om eerst nog langs het Juridisch Loket te gaan. Wij wijzen u er wel op dat dit niet opgaat als u de dagvaarding te lang hebt laten liggen voordat u juridische hulp inroept;
  • als u zeer beperkt mobiel bent, bijvoorbeeld als u om zeer ernstige, medische redenen aan bed gekluisterd bent.

Geen bijzondere omstandigheden
U heeft geen recht op de korting vanwege bijzondere omstandigheden:

  • als u het Juridisch Loket niet bezoekt, omdat u de afstand naar de vestiging te groot vindt;
  • als u er zelf al van uitgaat dat het Juridisch Loket tot de conclusie komt dat u toch wel naar een advocaat verwezen moet worden.

Inkomensgrenzen en eigen bijdrage bij inschakeling advocaat
In onderstaande tabel worden de inkomensgrenzen en eigen bijdrage genoemd die u betaalt als u een advocaat inschakelt.

 

Gehuwd/samenwonend/
eenoudergezin
  Alleenstaand
Fiscaal jaarinkomen
in het peiljaar
Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
in het peiljaar
t/m € 24.200 € 125 t/m € 17.300
€ 24.201 - € 25.000 € 183 € 17.301 - € 17.900
€ 25.001 - € 26.300 € 297 € 17.901 - € 18.900
€ 26.301 - € 29.300 € 503 € 18.901 - € 20.700
€ 29.301 - € 34.400 € 775 € 20.701 - € 24.600

Inkomensnormen en eigen bijdragen voor een licht advies

Gehuwd/samenwonend/
eenoudergezin
  Alleenstaand
Fiscaal jaarinkomen
 in het peiljaar
Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
in het peiljaar
€ 25.000 en lager € 40,- € 17.900 en lager
Tussen € 25.001 en ten
hoogste € 34.700
€ 75,- Tussen € 17.901 en ten
hoogste € 24.600
Boven de € 34.700 U komt niet in aanmerking Boven de € 24.600

Inkomensnormen en eigen bijdragen voor mediation

  Alleenstaand Gehuwd, samenwonen of éénoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in peiljaar t/m € 17.300 € 17.301 -
€ 24.600
 
 t/m € 24.200 € 24.201 -
€ 34.700
 
Eigen bijdrage bij mediation tot vier uur  € 50  € 50  € 50  € 50
Eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer  € 50  € 101*  € 50  € 101*

* wanneer u eerder al € 50 aan eigen bijdrage hebt betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 51 verschuldigd.

Vermogensgrenzen

Tabel heffingvrij vermogen Vrijgesteld per persoon Toeslag per minderjarig kind
Per peiljaar € 20.661 € 2.762

 

Bijzondere bijstand
Voor de eigen bijdrage van € 75,= kunt u een vergoeding uit de bijzondere bijstand aanvragen. Kijkt u voor meer informatie bij het onderwerp 'Bijzondere Bijstand' in dit loket Wij wijzen u er wel nadrukkelijk op, dat wanneer u niet eerst naar het Juridisch Loket bent geweest en daardoor een eigen bijdrage krijgt van € 125,=, u toch maximaal een bedrag van € 75,= vergoed kunt krijgen uit de bijzondere bijstand.

Bij het Juridisch loket kunt u terecht voor informatie, verwijzing naar een juiste instantie en kortdurend juridisch advies over allerlei juridische zaken of problemen. Advies en informatie zijn gratis.
Het Juridisch loket is telefonisch te bereiken via het telefoonnummer 0900- 8020 of via de website www.juridischloket.nl

Juridisch loket Enschede.
Bezoekadres: Piet Heinstraat 17 7511 JE Enschede
ma t/m vr 09.00 - 17.00 uur
Postadres: Postbus 40130 7504 RC Enschede

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij:
uw eigen advocaat;
de website: www.postbus51.nl;
Raad voor de Rechtsbijstand, Koningstraat 29, 6811 DG Arnhem, telefoonnummer: 026 - 352 72 00
of via de website www.rvr.org
of e-mail: raad@arh.rvr.org.