Subsidie sociale woningen

Op grond van het Besluit Woninggebonden Subsidies stelt het rijk jaarlijks aan de Regio Twente een budget beschikbaar voor de subsidiƫring van woningen en woonwagenstandplaatsen in de sociale huur- of koopsector. De regio verdeelt dit budget over de gemeenten. De gemeenten bepalen zelf welke woningbouwprojecten voor subsidie in aanmerking komen (op grond van de regionale verordening).

In Enschede wordt het budget besteedt aan sociale huurwoningen. De subsidieaanvragen vinden schriftelijk plaats door een woningbouwcorporatie. Tot 1998 was het mogelijk om ook voor sociale koop woninggebonden subsidie aan te vragen.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.