UMTS-straling

Steeds meer mensen maken zich zorgen over de snelle uitbreiding van het aantal UMTS-zendmasten. Zij zijn bang voor de mogelijke schadelijke gevolgen van deze masten voor de gezondheid. UMTS is een nieuwe techniek die meer mogelijkheden biedt dan GSM-masten. Met UMTS-masten wordt mobiel internetten en het versturen van bewegende beelden en geluid mogelijk gemaakt.
Er is echter geen enkele aanwijzing dat elektromagnetische velden van UMTS-antennes gezondheidsklachten (zoals hoofdpijn, vermoeidheid of duizeligheid) of een slechter geheugen veroorzaken.

Hoe gaat het in zijn werk?
Antennes werken met elektromagnetische velden, ook wel radiogolven genoemd. Dit is niet nieuw: ook radio, televisie, draadloze telefoons, babyfoons en navigatiesystemen werken met deze elektromagnetische velden om informatie door de lucht te verzenden en te ontvangen. Antennes werken met een laag vermogen. Ze zijn hoog geplaatst en zenden het meeste vermogen horizontaal uit. Verder 'dempt' een dak de elektromagnetische velden.

Wat moet ik nog meer weten?
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat elektromagnetische velden het menselijk lichaam opwarmen. Het verwarmende effect van elektromagnetische velden is een bekend verschijnsel. Denk bijvoorbeeld aan de magnetron waarin eten door radiogolven wordt opgewarmd. Zonlicht, ook een elektromagnetisch veld, zorgt ook voor een verwarmend effect. De opwarming van het lichaam is geen probleem als deze opwarming maar niet teveel wordt. Daarom worden in Europa limieten aanbevolen voor elektromagnetische velden. Deze limieten gelden ook in Nederland. Bij het vaststellen van de limieten zijn ruime veiligheidsmarges ingebouwd. Uit metingen blijkt dat de gemeten veldsterkten van de elektromagnetische velden op voor publiek toegankelijke plaatsen ver onder deze limieten blijven.

Wereldwijd wordt er veel onderzoek gedaan naar effecten van elektromagnetische golven die niet te verklaren zijn door de opwarming. De Gezondheidsraad (een onafhankelijk adviesorgaan van de Nederlandse regering) en de Wereldgezondheidsorganisatie houden deze onderzoeken goed in de gaten. Volgens hen zijn er geen aanwijzingen dat antennes gezondheidsklachten veroorzaken.

Meer informatie vindt u opĀ www.antennebureau.nl

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.